Management

IT beheer
Controle

Angst voor software-audit naar kookpunt

Microsoft, Oracle en SAP worden door IT-managers het meest gevreesd.

© CC0,  Pixabay
15 december 2016

Microsoft, Oracle en SAP worden door IT-managers het meest gevreesd.

Veel softwareleveranciers zitten in het laatste kwartaal van hun boekjaar. En dat stimuleert ze om - op zoek naar extra omzet - de controle op het gebruik van hun software door klanten te intensiveren, waarschuwt Snow Software.

De 'audit-angst' zit er goed in bij IT-managers, constateert Snow Software. Het bedrijf deed onderzoek naar de ervaringen van IT-managers wereldwijd. IT-managers zijn vooral bevreesd voor de vermijdbare kosten van nabetalingen en boetes (29 procent), het moeten uitleggen van niet-gebudgetteerde kosten aan het bedrijfsmanagement (19 procent) en de verstoring die een audit veroorzaakt voor de dagelijkse bedrijfsvoering (19 procent).

Met name Microsoft wordt gevreesd: bij 75 procent van de organisaties hoort Microsoft tot de drie meest gevreesde softwareleveranciers als het op software-audits aankomt. Dat correspondeert met de activiteit van Microsoft op dit vlak: 68 procent van de organisaties is het afgelopen jaar door Microsoft benaderd voor een audit.

Matt Fisher, vice president van Snow Software, is desalniettemin verrast door dit resultaat. “We hadden wel verwacht dat Microsoft de meeste audits uitvoert, maar dat deze leverancier ook het meest gevreesd is, hadden we niet verwacht. Naar onze ervaring is Microsoft juist het minst agressief in zijn controles."

De top drie van uit auditoogpunt meeste gevreesde softwareleveranciers wordt volgemaakt door Oracle (53 procent) en SAP (33 procent). Met name Oracle had Fisher hoger op de lijst verwacht. Met Attachmate (nu Microfocus) is Oracle het bedrijf waar hij de meeste horrorverhalen van kent. Daar staat tegenover dat Oracle niet in de top drie van auditbeluste bedrijven staat. Na Microsoft controleerden SAP (36 procent kreeg een audit) en IBM (31 procent) het afgelopen jaar het intensiefst.

Adviezen

Snow Software doet bedrijven een aantal adviezen aan de hand om de software-audit-angst te dempen. Waarbij het vooraf - met name wat het vijfde advies betreft -  wel goed is om te weten dat het bedrijf zelf actief is als leverancier van software assett management, wat dit advies overigens niet op voorhand diskwalificeert.

  1. Accepteer de auditaanvraag zo snel mogelijk. Negeer de aanvraag nooit, de auditor gaat niet weg. Een snelle respons leidt tot een beter gevolg.
  2. Doe zoveel mogelijk research naar de vendor die de audit uitvoert. De beste manier om het bedrijf voor te bereiden op een audit, is uitvinden wat tijdens de audit wordt verwacht.
  3. Maak een zo volledig mogelijke inventarisatie van alle activa, inclusief hardware-configuratie, software-implementaties en het gebruik.
  4. Controleer met behulp van de inventarisatie of het bedrijf voldoet aan alle licentierechten.
  5. Gebruik de juiste technologie. Een SAM-applicatie kan behulpzaam zijn in het optimaliseren van alle software. Niet-gebudgetteerde kosten worden zo voorkomen.
Zie ook Management op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen