Management

Datamanagement
Kettingrol

Banken kunnen met blockchain fors besparen

Accenture analyseerde besparingsmogelijkheden bij 8 grootste zakenbanken

© Pixabay CC0 Public Domain
19 januari 2017

Accenture analyseerde besparingsmogelijkheden bij 8 grootste zakenbanken

De grootste zakenbanken ter wereld kunnen elk zo tussen de 8 en de 12 miljard dollar per jaar besparen als ze, zo omstreeks 2025, een aantal infrastructurele backofficeprocessen onder hebben weten te brengen in een blockchain.

Dat concludeert de adviestak van Accenture in een rapport getiteld 'Banking on the blockchain: A value analysis for investment banks'. Samen met benchmarkingspecialist McLagan analyseerde Accenture bij de acht grootste zakenbanken ter wereld de kosten van de effectenadministratie. Ze zochten onder meer uit welke kosten in de geautomatiseerde effecten-boekhouding zouden kunnen komen te vervallen door de transacties in een blockchain te administreren. Ze kwamen uit op onder meer de volgende besparingsmogelijkheden:

  • Zakelijke processen als clearing, settlement, handelsondersteuning en onderzoek kunnen in een blockchain ongeveer de helft goedkoper worden
  • Gemiddeld 70 procent besparing op financiële rapportage, doordat de blockchain zal resulteren in een betere datakwaliteit, toegenomen transparantie en eenvoudiger interne controle.
  • 30 tot 50 procent besparing op compliance-kosten, doordat de transparantie en tracability in de blockchain intrinsiek gewaardborgd zijn.
  • De kosten voor het on-boarden van een nieuwe client zouden in een blockchain-administratie ongeveer de helft lager kun nen uitpakken

Deze percentages zijn overigens bruto; de kosten van de blockchain zelf zijn er dus nog niet in verwerkt. 

Niet onomstreden

De blockchain is een inter-organisationele data-infrastructuur waarin gegevens redundant én geïntegreerd met voorafgaande en opvolgende transactie-informatie worden vastgelegd. Doordat elke transactie wordt geadministreerd als een schakel in een gedeelde keten van transacties is (/lijkt) achteraf veranderen van transactiegegevens praktisch onmogelijk. Doordat een dergelijk infrastructuur interbancair zou zijn, en dus meerdere banken tegelijk ondersteunt, zouden de kosten relatief laag blijven. 

Maar tot dusverre waren de mengingen over het kostenbesparend potentieel van de blockchain, die vooral bekend is als infrastructuur onder de virtuele valuta Bitcoin, nogal verdeeld. Sceptici stellen dat banken zich nooit en te nimmer voor hun datavastlegging afhankelijk mogen maken van voorzieningen waarover ze niet eenduidig zelf de baas zijn. Ook zouden er - cryptografische opties ten spijt - vraagtekens te zetten zijn bij de borging van de privacy en het bankgeheim. Behalve de banken zelf zullen waarschijnlijk vooral de toezichthouders moeten worden overtuigd van de betrouwbaarheid van een bancaire administratie die van niemand in het bijzonder en van iedereen in het algemeen is. 

Legacy backoffice buitensporig kostbaar

Volgens het onderzoek van Accenture en Mclagan gaat bij de onderzochte banken op dit moment omstreeks tweederde van het IT-budget op aan het ondersteunen van een technologisch gezien feitelijk verouderde back-office-infrastructuur. Daarenboven worden jaarlijks miljarden besteed aan pogingen om de kosten terug te dringen.

Lees meer over
Zie ook Management op AG Connect Intelligence

Reactie toevoegen