Innovatie & Strategie

Analytics

Bedrijfssoftware legt het af tegen internet

Internet is als informatiebron bij het nemen van zakelijke beslissingen tegenwoordig belangrijker dan de reguliere bedrijfssoftware. Dat geldt zowel op operationeel als op tactisch en strategisch niveau. Maar de achterstand van bedrijfssoftware ten opzichte van het worldwideweb neemt wel af naarmate men hoger in de organisatie kijkt.

Bij het nemen van operationele beslissingen wordt internet in 57 procent van de gevallen geraadpleegd. Daarmee is internet op dit niveau de belangrijkste informatiebron op dit niveau. Op de tweede plaats (53 procent) komen collega's (en andere afdelingen) te pas als bron van informatie voor operationele besluiten. Ook vakmedia zijn van belang, met een rol bij 32 procent van de operationele beslissingen. Informatie uit bedrijfssoftware speelt slechts bij 21 procent van de operationele beslissingen een rol.

Voor tactische besluitvorming zijn collega's (en andere afdelingen) de belangrijkste bron van informatie. Ze worden in 45 procent van de gevallen geraadpleegd. Direct daarna komen vakmedia met een gebruikspercentage van 41 procent. Spieken bij de concurrent speelt in 39 procent van de tactische besluiten mee. Internet is met 37 procent ook voor tactische besluiten belangrijker dan informatie uit bedrijfssoftware, die slechts in 31 procent van de gevallen in de tactische besluitvorming wordt meegenomen.

Bij strategische besluitvorming is de concurrentie in 47 procent van de gevallen de belangrijkste bron van informatie. Internet wordt voor 38 procent van de strategische besluiten geraadpleegd. En dat is dus nog steeds meer dan de 36 procent die voor gebruik van informatie uit bedrijfsinformatiesystemen geldt.

Op hoger beslisniveau meer overleg

Zoals te verwachten worden voor strategische besluiten wel diverser informatie geraadpleegd dan voor tactische of operationele besluiten. Aan strategische besluitvorming komen gemiddeld 2,4 brontypen te pas. Voor operationele besluiten volstaan als regel 2,3 brontypen. En voor operationele besluiten laat men het door de bank genomen bij 1,8 soorten informatie. Hoe hoger het beslissingsniveau, hoe meer mensen er bij een beslissing worden betrokken, van één persoon extra op operationeel niveau tot gemiddeld 2 tot 3 personen extra bij tactische en strategische beslissingen. Slechts 12% van alle respondenten neemt de beslissingen helemaal alleen.

Vergadering belangrijkste overlegvorm

Een en ander blijkt uit onderzoek van QlikTech, een bedrijf dat zich richt op oplossingen voor meer dan 300 beslissers in Nederlandse en Belgische organisaties bevraagd. QlikTech's country manager Benelux, Bas van der Horst, benadrukt het sociale aspect van besluitvormingsprocessen. Vergaderen blijkt op alle niveaus de meest gekozen vorm van overleg te zijn, waarbij het dan onder meer gaat om het schiften en verbinden van informatiebronnen uit meerdere bronnen.

Reacties

Reactie toevoegen