Innovatie & Strategie

Zakelijke software
bezuinigen spaarvarken

Behoedzaamheid achilleshiel van Nederlandse CIO

Groei in Europese IT-budgetten blijft nog steeds achter.

© CC0 - Pixabay,  Joshua Willson
10 november 2016

Groei in Europese IT-budgetten blijft nog steeds achter.

De IT-budgetten in Europa groeien dit jaar opnieuw minder snel dan in de rest van de wereld. Voor Nederland komt daarbij dat CIO's meer risicomijdend zijn dan collega's elders in de wereld, concludeert Gartner.

Het goede nieuws is dat Europese organisaties niet achterblijven in digitaliseringsinitiatieven, als de klanten van Gartner daarvoor maatgevend mogen heten. Uit de 2017 CIO Agenda Survey onder zo'n 2600 klanten van Gartner blijkt, dat in Europa 19 procent van het IT-budget naar digitaliseringsinitiatieven gaat. Daarmee zitten Europese bedrijven precies op het wereldwijde gemiddelde. Over 2 jaar zal in Europa gemiddeld 29 procent van het IT-budget naar digitalisering gaan, tegen wereldwijd 28 procent gemiddeld. De helft van de Europese CIO's zegt dat zijn organisatie participeert in een digitaal ecosysteem - iets dat volgens Gartner voor bedrijven een cruciale stap is op het pad naar de toekomst. Voor de totale onderzoekspopulatie ligt dat percentage op 49.

Besef diep(er) geworteld

Het belang van digitalisering wordt dus zeker onderkend. Het besef lijkt zelfs wat dieper geworteld dan elders. Digitaal zakendoen en digitalisering worden door Europese CIO's vaker genoemd bij de drie belangrijkste strategische prioriteiten dan wereldwijd: 28 om 19 procent (en dat laatste getal wordt natuurlijk omhoog getrokken door de Europeanen).

Digitalisering en digitale marketing worden ook vaker genoemd bij de 3 terreinen waar de investeringen in 2016 het meest zullen groeien. In Europa noemt 20 procent dit investeringsgebied bij de top 3 groeiers, wereldwijd 16 procent. De gemiddeldes voor alle Europese bedrijven komen overeen met wat de 'top performers'  - de qua groei en omzet best presterende bedrijven - in Gartners onderzoek laten zien.

Minpunt: budgetgroei

Maar aan de minkant moet genoteerd worden, dat de armslag van Europese CIO's minder groeit dan die van hun collega's elders in de wereld. Dit jaar groeien de IT-budgetten in Europa 1,4 procent, waar het wereldwijde gemiddelde op 2,2 procent ligt. Latijns - en Noord Amerika doen nog altijd 1,7 en 1,8 procent, de landen rond de Stille Oceaan 4,3 procent. Die trend is al een tijdje gaande. Vorig jaar bijvoorbeeld noteerden de Europese respondenten een gemiddelde groei van hun IT-budget van 1,5 procent, waar Noord Amerika een plus van 2,3 procent scoorde, Latijns Amerika een plus van 3,5 procent en de CIO's in Aziatische landen hun IT-budgetten gemiddeld 4,1 procent zagen groeien. 

In Nederland behoedzaamheid troef

Gegevens specifiek voor Nederland publiceerde Gartner op zijn Symposium ITxpo niet. Wel deelde research director Erik van Ommeren van Gartner Nederland enkele eerste indrukken van de uitsplitsing van de cijfers voor Nederland in het 2017 CIO Agenda Survey. En wat hij deelde, geeft toch te denken. Nederlandse CIO's geven aan dat ze minder geneigd zijn om risico te nemen, zei Van Ommeren. En ze voelen zich in beperkte mate gereed om innovatieve projecten op te pakken. Met beide zelftyperingen zijn ze behoedzamer dan hun collega's in de landen om ons heen, en ook dan die in de VS en in China. Dat kan duiden op meer zelfkennis, wat op zich natuurlijk een goede eigenschap is. Maar het lijkt toch dat de Nederlandse CIO in mindere mate over de eigenschappen beschikt die nodig zijn om het voortouw te nemen bij de digitaliseringstrend.

Fragmentatie dreigt

Of dat erg is? Digitalisering is natuurlijk geen zaak van de CIO alleen. Maar een actieve houding op dat vlak is wel gewenst. "Als wij niet sneller gaan in de richting van digitalisering, heeft marketing het straks al voor ons opgelost", zei bijvoorbeeld CIO en head global information services Karin van Baardwijk van Robeco. Ze deed die uitspraak op een bijeenkomst van Nederlandse CIO's in Barcelona die georganiseerd was door Gartner en Executive People. Het nadeel daarvan hoeft natuurlijk voor IT'ers weinig betoog: als de business units op eigen houtje IT binnenrijden, wordt IT voor voldongen feiten gesteld die heel waarschijnlijk moeilijkheden met de bestaande infrastructuur opleveren - moeilijkheden die vervolgens wel met evenveel gemak op het bordje van IT worden gelegd, en waar IT dan ook op wordt afgerekend.

Overigens verkeren de Nederlandse organisaties op dit punt nog wel in de gezegende omstandigheid dat maar een relatief klein deel van de IT-bestedingen buiten het IT-budget om gaan. In andere delen van de wereld maakt schaduw-IT een veel groter deel uit van de uitgaven aan IT, zei Van Ommeren. 

Actieve rol aangewezen

Toch lijkt het geen verstandige strategie om een afwachtende houding aan te nemen bij de verdere digitalisering. Van Baardwijk adviseerde CIO's om te zorgen dat ze een plekje veroveren aan de tafel van de raad van bestuur. Een tafel waar voor het merendeel van de 150 aanwezigen op de bijeenkomst van Nederlandse CIO's nu geen stoel aangeschoven wordt, bleek bij een rondvraag. Dat gebeurt natuurlijk ook niet automatisch, daar moet je je echt voor inzetten, zei Van Baardwijk.

Maar die inzet is wel nodig als IT een rol meent te kunnen en moeten spelen bij innovatie. "Als er in de raad van bestuur geen CIO aan tafel zit, gaat het gesprek al heel snel over de kosten. Dat is geen onwil, dat is een [kennelijk volgens Van Baardwijk volstrekt natuurlijk - red.] gebrek aan kennis.

Het is aan de CIO om daar wat aan te doen door het hoe, wat en waarom en de potentie  van IT en digitalisering goed uit te leggen." Van daaruit kun je dan het gesprek aangaan, waar je innovatie wilt beleggen en hoe je dat terrein wilt beheren, aldus Van Baardwijk, en kun je tot een beslissing komen over de vraag of je IT als kostenpost wilt blijven zien, of dat de raad van bestuur de consequentie wil trekken uit de innovatieve mogelijkheden ervan.

Zie ook Innovatie & Strategie op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen