Development

Analytics
analyse

BI: tijd voor weer een nieuwe jas

'New kids on the block’ als Tableau, Tibco en Qlik hebben wat te bewijzen.

© Pixabay CC0
6 maart 2017

'New kids on the block’ als Tableau, Tibco en Qlik hebben wat te bewijzen.

De visuele revolutie in Business Intelligence is afgerond, dus is het tijd voor iets nieuws, zegt Gartner. En dat nieuwe, dat zal vooral een uitdaging zijn voor de leveranciers die voorop liepen in de visualisatieslag.

Gartner verwacht namelijk dat de komende jaren in het teken zullen staan van de integratie van machineleren en natuurlijke taalverwerking in de BI-tools die op de werkvloer worden gebruikt. Integratie van slimme leertechnieken kan de werkstroom bij analyses verregaand automatiseren – vanaf het bewerken en doorzoeken van data tot het delen van inzichten en verklaren van uitkomsten. En natuurlijke taalverwerking vergemakkelijkt de interactie tussen gebruikers en BI-tools.

Gartner heeft zijn verwachtingen samengevat in een zestal aannames waar men bij zijn planning rekening zou moeten houden:

  • Tegen 2020 zullen moderne BI- en analytische platforms verrijkt zijn met de mogelijkheid big data aan te boren via Hadoop/Spark-integratie, zoekfunctionaliteit en visuele analysemogelijkheden.
  • Tegen 2020 zullen natuurlijke-taalverwerking en kunstmatige intelligentie standaard onderdeel uitmaken van 90 procent van de moderne BI-platformen.
  • Tegen 2020 zal de helft van de analyses gegenereerd worden met een zoekopdracht, stemgeactiveerd zijn of automatisch gegenereerd worden.
  • Tegen 2021 zal het aantal gebruikers van moderne BI- en analyseplatformen met slimme faciliteiten voor het doorvorsen van data twee maal zo snel groeien als het aantal gebruikers van traditionele platformen; de moderne platformen zullen dubbel zo veel waarde genereren voor het bedrijf.
  • Tegen 2020 zullen organisaties die hun gebruikers toegang bieden tot een goed ingerichte catalogus van interne en externe data twee maal zo veel waarde genereren met hun investering dan bedrijven die dat niet doen.
  • Tot 2020 zal het aantal niet-gespecialiseerde analisten vijf maal zo snel groeien als het aantal ‘data scientists’

Comeback van gevestigde namen

Bedrijven als IBM – met zijn Watsontechnologie - en SAP nemen bij de ontwikkelingen het voortouw, concludeert Gartner. IBM en SAP zijn de eigenaren van de partijen die destijds de markt voor de veel statischer Executive Information Systems nieuw leven inbliezen. Met hun op een semantische tussenlaag gebaseerde business intelligence-toepassingen werden Business Objects en Cognos destijds in korte tijd marktleider in analytische toepassingen. Dat maakte deze bedrijven ook zulke aantrekkelijke overnamekandidaten voor IBM en SAP. Bij de opkomst van sterk op visualisatie gespecialiseerde oplossingen die met minder of zelfs zonder inmenging van dataspecialisten en -analisten te gebruiken zijn, lieten IBM en SAP zich echter verrassen.

Die lijken nu toch weer stuivertje te wisselen met de aanstichters van die vorige revolutie in BI, stelt Gartner. Het noemt daarbij met name Qlik, Tableau en Tibco Spotfire. Die staan voor de uitdaging om hun investeringsprogramma om te schakelen naar machineleertechnieken en natuurlijke taalverwerking, nu datavisualisatietechnieken door de inhaalslag bij concurrenten een minder onderscheidend voordeel zijn geworden.

Leiderstrio in BI ongewijzigd

Dat gezegd zijnde, ziet Gartner Qlik en Tableau nog steeds wel als de leiders in BI en Analytics. De derde speler die in het leiderskwadrant staat, is Microsoft. Daarmee is de top-drie identiek aan die van vorig jaar, al zijn de resultaten van deze marktinvenstarisatie volgens Gartner niet vergelijkbaar met die van vorig jaar: de criteria die het hanteert zijn daarvoor al te sterk veranderd.

Microsoft heeft in de ogen van Gartner op dit moment de beste kaarten in handen. Zijn PowerBI-toepassing is zeer concurrerend geprijsd, zeker in de cloudvariant: die is 80 procent goedkoper dan de aanbiedingen van concurrenten, stelt Gartner. PowerBI is makkelkijk in het gebruik, en Microsoft behoort bij de voorlopers bij de invlechting van slimme data-ontsluiting en faciliteiten op het vlak van machineleren. Daar staat tegenover dat PowerBI qua functionaliteit meer te wensen over laat dan concurrerende aanbiedingen en ook niet zo breed toepasbaar wort geacht als concurrerende producten. Veel bedrijven gebruiken PowerBI voor erbij, alleen voor geparameteriseerde rapportages en dashboards. Ook de klantenondersteuning laat volgens velen te wensen over, al wordt dat deels wel weer gecompenseerd door de actieve gemeenschap van gebruikers.

Er blijft dus alle reden om serieus te kijken naar andere aanbieders van BI-tools – te meer omdat de kaarten over een jaar wellicht anders geschud blijken te zijn. De analyses per produict in Gartners Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Lees meer over
Zie ook Development op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen