Loopbaan

Carriere
generatie

Blog: 'Vier generaties: drukte op de arbeidsmarkt'

De verschillen op de werkvloer zijn groot. Generaties versterken elkaar ook

2 december 2016

De verschillen op de werkvloer zijn groot. Generaties versterken elkaar ook

Het is momenteel druk op de werkvloer. Babyboomers en Generatie X,Y en Z zijn actief en moeten met elkaar zien samen te werken. Door een verschil in verwachtingen brengt dit uitdagingen met zich mee, zowel voor professionals als voor organisaties.

Ikzelf behoor tot Generatie Y (geboren in 1992). Als ik kijk naar mijn ouders (de Babyboomers) dan zie ik een wereld van verschil in de manier waarop wij kijken naar werk. In deze blog ga ik dieper in op de verschillen tussen de generaties, maar daarnaast wil ik ook graag laten zien dat deze generaties elkaar versterken. Want já, dat doen ze echt.

Oud versus jong

De generatie Babyboomers is opgegroeid in een hele andere tijd dan generatie X, Y en Z. In tijden van stabiele economische groei waren aspecten zoals erkenning, werkzekerheid en integriteit belangrijk voor de Babyboomers. Generatie Y en Z zijn opgegroeid in een wereld met eindeloos veel mogelijkheden. Langzamerhand hebben bovengenoemde aspecten plaats gemaakt voor vrijheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Generatie Z staat bekend als de ‘digital natives’. Zij zijn op gegroeid met de nieuwste gadgets, laptops en mobiele telefoons. Het gemak en de flexibiliteit die deze technologie biedt zijn vanzelfsprekend en dus ook niet meer weg te denken uit het leven van deze generatie.

Door een verschuiving in waarden, zoals hierboven genoemd, kijken de nieuwe generaties anders naar hun carrière en de invulling hiervan. Met de wetenschap dat in 2020 bijna driekwart van de werknemers uit generatie Y en Z bestaat, kan ik niet anders dan concluderen dat organisaties zich bewust moeten zijn en blijven van de verschillen tussen de generaties en hier actief hun bedrijfsvoering op aan moeten passen. Bij veel organisaties ontbreken voornamelijk aanpassingen die het gemakkelijker moeten maken voor de nieuwe generaties. Ik geef graag een drietal tips aan organisaties om beter aansluiting te vinden bij de jongere generaties:

  • Hoe platter, hoe beter
    Deze generaties functioneren beter in een plattere organisatie. Ze hebben vaak veel moeite met klassieke hiërarchie.
  • Focus op een rol
    Doordat de wereld en de markt snel veranderen verdwijnen bepaalde functies en moeten rollen constant meebewegen. Het is dus van belang om de focus te verplaatsen van functiebeschrijvingen naar rollen.
  • Be creative
    Deze generaties zijn gedreven en gericht op ontwikkeling. Ze willen innoveren. Organisaties moeten hierin een faciliterende rol aannemen en ruimte bieden voor ontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld door het inrichten van een creative lab of de mogelijkheid tot co-creatie.

De perfecte combinatie

Tijden, waarden, organisaties en mensen veranderen. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze verschillen niet alleen zorgen voor uitdagingen op de werkvloer, maar datde diversiteit die de verschillende generaties bieden juist een ideale combinatie kan zijn voor organisaties. De ervaring, kennis en kunde van de oudere generaties zijn onmisbaar en van grote waarde. De jongere generaties kunnen hier veel van leren. Daarnaast brengen de jongere generaties ook veel toegevoegde waarden met zich mee. De gedrevenheid om te innoveren in combinatie met de ervaringen van de Babyboomers kan zorgen voor mooie projecten en nieuwe ontwikkelingen.

Mijn advies aan organisaties is om de bedrijfsvoering zo in te richten dat zowel de oudere generaties als de jongere generaties tot hun recht kunnen komen. Ik ben ervan overtuigd dat je er op die manier voor zorgt dat je als organisatie tot grote hoogte kan stijgen.

Zie ook Loopbaan op AG Connect Intelligence
3
Reacties
Marloes 05 december 2016 09:53

Hoi Robert Jan, bedankt voor je reactie. De mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1953 worden aangeduid als Babyboomers. Mensen die geboren zijn tussen 1953 en 1965 worden ook tot de babyboom-generatie gerekend, omdat rond 1965 een duidelijk omslagpunt werd bereikt in het aantal levendgeborenen.

Atilla Vigh 02 december 2016 17:01

Een tweede ding dat je vergeet is dat veel "ouderen" ( vanaf 50) tegenwoordig veel langer doorwerken en later met pensioen gaan. Die groep is niet klein in verhouding tot de rest. Tot slot, maar dat begrijpen organisaties maar niet:de totale groep ouderen -dus werkenden en niet-werkenden - groeit als kool. Dat zijn allemaal potentiele klanten. Vergeer ze en je wordt vanzelf niet meer interessant. Overigens vormt een samenleving zich niet naar houding en gedrag van de verschillende bevolkingroepen, maar naar nut en noodzaak. Zo heb ik mijn weekend weer ingeblazen.......

Robert Jan T. 02 december 2016 14:53

Hoi Marloes,

Je bent van 1992, en je ouders zijn babyboomers? Ik geloof dat je niet weet wat babyboomers zijn.... Dat zijn toch écht alleen de mensen geboren tussen 1945 en maximaal 1953 (eigenlijk al 1950, toen was de babyboom voorbij). Geboren eind jaren 50 of jaren 60 zijn géén babyboomers.... Een misverstand dat je vaker ziet.... Babyboomers zijn dus ook al niet meer actief op de arbeidsmarkt, die zijn al gepensioneerd.....

Reactie toevoegen