Development

Wetenschap
ruiken

Computer kan nu ook 'ruiken'

Een geavanceerd algoritme laat de computer geuren onderscheiden.

© CC0 - Pixabay Public Domain Pictures
28 februari 2017

Een geavanceerd algoritme laat de computer geuren onderscheiden.

Het algoritme dat de computer leert 'ruiken' komt voort uit een wedstrijd georganiseerd door een grote groep wetenschappers, om te komen tot de beste manier om de geur van moleculen te voorspellen.

Voor Dream Olfaction Prediction Challenge, een soort crowd-sourcing opzet, kregen de deelnemers de beschikking over de ruwe data verzameld in een experiment. Een groep van 49 mensen kregen 476 verschillende moleculen met een geur voorgeschoteld en schreven op wat hun associatie was. In totaal werden deze opmerkingen gegroepeerd in 21 omschrijvingen zoals bloemig, vissig, fruitig, zoet, knoflookachtig etc.

Het winnende team maakte een correlatie tussen de fysische en chemische eigenschappen van al deze moleculen en de omschrijvingen. Vervolgens werd met machinelearning een training uitgevoerd om de geur van 338 moleculen te onderscheiden. Het algoritme dat daaruit voortkwam werd nog verder verbeterd met 69 andere moleculen.

Geuren lastig te voorspellen

Het voorspellen van hoe mensen geuren ervaren is erg lastig omdat de beleving varieert tussen mensen. Over hoe het menselijk brein de geuren registreert, is nog veel minder bekend dan bijvoorbeeld over hoe kleuren en geluiden worden opgepikt.

Om te bepalen welk algoritme de beste voorspelling deed werd de standaard deviatie bepaald ten opzichte van het gemiddelde van de hele groep deelnemers aan de test. Het algoritme doet het daarin heel goed. Bij het voorspellen van individuele ervaringen bleek het algoritme er echter gemiddeld veel verder naast te zitten.

De Challenge heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over de geurregistratie door de hersenen, concluderen de wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Die inzichten bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, maar ook om nieuwe moleculen te ontwerpen voor de voedings- en cosmetica-industrie.

Zie ook Development op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen