Innovatie & Strategie

Zakelijke software
Besluit

De 10 principes van een IoT-strategie

Voormalig Amazon-projectleider deelt de inzichten op het vlak van het Internet of Things die hij bij Amazon opdeed.

© Pixabay CC0 Public Domain,  qimono
28 februari 2017

Voormalig Amazon-projectleider deelt de inzichten op het vlak van het Internet of Things die hij bij Amazon opdeed.

Internet of Things is een grote belofte. Maar om te zorgen dat die belofte ook voor jouw bedrijf in vervulling gaat, is een strategie nodig. Hoe je daartoe komt is bij IoT-initiatieven - veel meer dan bij andere toepassingen van IT - afhankelijk van de omstandigheden. Dat maakt formulering van een algemeen geldend plan van aanpak lastig. Maar er zijn wel een aantal basisprincipes die bij ieder IoT-plan een rol zouden moeten spelen..

Dat zegt John Rossman in gesprek met website CIO. Rossman was bij Amazon onder meer verantwoordelijk voor de lancering van Amazons Marketplace. Rossman gaf ook enige tijd leiding aan Amazons divisie Enterprise Services. De inzichten die hij daarbij heeft vergaard, heeft hij vastgelegd in de publicatie The Amazon Way on IoT: 10 Principles for Every Leader from the World's Leading Internet of Things Strategies.

De basisprincipes die hij in zijn boek verder uitwerkt, zijn:

1. Maak de klantervaring je obsessie

Als een IoT-toepassing tot een betere klantervaring leidt, is dat waarschijnlijk al voldoende justificatie om ermee aan de slag te gaan. De sommetjes kun je daarna wel maken. Echte leiders durven hier ver in te gaan, en investeren ook in een betere klantervaring als ze er niet meteen geld mee verdienen, zegt Rossman.

2. Zorg voor een naadloze aansluiting tussen platformen

In een IoT-wereld zal de klant via verschillende platformen met je communiceren. Zorg dat je al die informatiestromen goed integreert om een optimale klantervaring te kunnen bieden. Als een klant contact opneemt met een probleem, moet je over alle relevante informatie beschikken, Of liever nog, zorg dat je al met de klant contact opneemt om te waarschuwen dat een probleem op de loer ligt.

3. Werk voortdurend aan verbetering

De apparaten in een IoT-netwerk bieden een uitgelezen kans om je bedrijfsprocessen te analyseren. Maak daar gebruik van om die processen voortdurend aan de omstandigheden aan te passen en te verbeteren.

4. Het gaat niet om de data, maar om wat je ermee doet

IoT stelt je in staat om op ongekende schaal data te verzamelen. Maar aan die dat heb je op zich  iets. Investeer daarom in de ontwikkeling van modellen, analytische hulpmiddelen en algoritmes waarmee je waardevolle inzichten uit die data kunt destilleren. Bij Amazon besteden projectteams volgens Rossman evenveel tijd aan het discussiëren over en vaststellen van de grootheden die relevant zijn voor het meten van een eigenschap, product of dienst als aan het ontwikkelen ervan.

5. Denk groot, maar begin  klein

Voor succesvol innoveren met IoT is visie nodig. Maar die visie materialiseert het beste als je ém gestalte geeft in kleine, afzonderlijke projecten. Op sie manier kun je je mislukkingen permitteren - en daarvan leren! - zonder dat de realisatie van je visie meteen schipbreuk lijdt.

6. Gebruik IoT om van je bedrijf een platform te maken

In een platform-bedrijfsmodel biedt je andere bedrijven de kans om te groeien door gebruik te maken van elementen die jouw systemen te beiden hebben. Dat geeft een krachtig, bestendig concurrentievoordeel. IoT biedt nieuwe mogelijkheden om je bedrijf tot zo'n platform om te vormen.

7. Werk richting resultaatgebaseerde bedrijfsmodellen.

In een resultaatgebaseerd model lever je geen producten of diensten, maar datgene wat de klant met jouw producten of diensten wil realiseren. Ga na of de introductie van IoT in je bedrijfsmodel in dit opzicht nieuwe mogelijkheden biedt. Hét voorbeeld is de verkoop van ongestoorde werking van machinerie, in plaats van machines, onderhoud en onderdelen. Daar horen wellicht ook andere afrekenmodellen bij, zoals betaling naar rato van het aantal dozen dat een verpakkingsmachine heeft dichtgevouwen. In zo'n resultaatgebaseerd model krijg je een hechtere band met je klant, en dat is in de regel goed voor de marges. Het resultaatgebaseerd model is niet voor alle bedrijven haalbaar, maar het loont zeker de moeite om er goed over na te denken, zegt Rossman.

8. Zoek binnen de grenzen van de privacywetgeving mogelijkheden om data te verkopen

Er zijn nog weinig goede voorbeelden van bedrijven die hun IoT-data met succes aan de man bengen, maar het lijdt voor Rossman geen twijfel dat data het nieuwe zwarte goud zijn.

9. Zoek mogelijkheden om de waardeketen te ontregelen

IoT biedt mogelijkheden om je activiteiten in de waardeketen uit te breiden. Zoek daarom zowel aan de kant van leveranciers en afnemers naar indicatoren van klantontevredenheid of van overmatige marge die bij bepaalde partijen blijft hangen, en kijk dan hoe je IoT kunt inzetten om de zaken in jouw voordeel te wijzigen.

10. Bouw een vliegwiel voor je IoT-strategie

Rossman citeert voor zijn tiende principe Jim Collins' managementboek, Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don't. Collins adviseert zijn lezers om hun aandacht en energie te richten op het identificeren van de factoren die het meeste bijdragen aan het genereren van groei, om zo een vliegwieleffect te bewerkstelligen. Rossman adviseert om een goed inzicht te verwerven in de vliegwieleffecten binnen je bedrijf en je branche, om zo te bepalen waar IoT kansen en bedreigingen oplevert.
 

  Op weg naar een IoT strategie

  Volgens Rossman kun je drie belangrijke fasen onderscheiden in het formuleren van een IoT-strategie.

  1. Ontwikkel en deel je strategie

  Om te beginnen moet je je opties verkennen die succesvol kunnen zijn. IoT biedt ongekende mogelijkheden, maar die zijn lang niet allemaal relevant in jou situatie. Dat vraagt om te beginnen een grondige analyse van de branche waarin je actief bent of wilt zijn, de partijen die daarbij concurrent zijn of kunnen worden, en wat je tegen die potentiële concurrentie in telling kunt brengen. Daarbij moet je inzicht verwerven in de waardeketen in jouw tak van sport, en de verdeling van de gerealiseerde marge over de verschillende partijen in die keten. Vervolgens is het zaak om goed te begrijpen wat elk van de leveranciers die actief is in het door jou uitverkoren segment doet, wie hun klanten zijn, en hoe ze daarbij gebruik maken van IoT.Ten slotte moet je op zoek gaan naar klantbehoeften die niet vervuld worden - en dus aanknopingspunten bieden. Daarmee gewapend kun je de strategie uitstippelen en delen met de rest van de organisatie.

  2. Zet de IoT-marsroute uit

  Als de richting eenmaal gedeeld is, is het zaak vast te leggen hoe het doel bereikt wordt, wat daarvoor gebouwd moet worden en hoe het zal werken. Methoden die je kunnen helpen om die route uit te zetten zijn :

  • Het persbericht: het verheldert de visie als je het idee probeert te vatten in een productannoncering voor de buitenwacht.
  • De antwoorden op Frequent Askes Questions voor je IoT-plan: met welke vragen zullen afnemers zitten, en hoe adresseer je die vragen?
  • Een handleiding: de voorlopige gebruiksaanwijzing voor het IoT-apparaat waar je dienst om draait, of als he een API is de handleiding voor softwareontwikkelaars.
  • Een project-handvest: een geschreven overzicht dat de essentiële facetten van het project schetst.

  3. Identificeer de IoT-vereisten en breng deze in kaart

  Daarbij gaat het volgens Rossman om vragen zoals welke data nodig zijn c.q. vastgelegd moeten worden, en voor wie; welke prestaties de verschillende onderdelen moet kunnen leveren; met welke omgevingsfactoren (kou, vocht, hitte etc) en beveiligingseisen rekening moet worden gehouden; en wat de kosten per apparaat, voor de netwerkaansluiting en voor het in bedrijf houden van de oplossing zijn.

  Succesfactoren

  Belangrijkste element in deze plannenmakerij is volgen Rossman, dat je voortdurend focust op één of meer van de factoren waarmee IoT een succes kan worden:

  • meer waarde voor de klant middels nieuwe of verbeterde producten en diensten
  • verbeteringen in bedrijfsprocessen
  • ontwikkeling van nieuwe of efficiëntere bedrijfsmodellen
  Lees meer over
  Zie ook Innovatie & Strategie op AG Connect Intelligence
  Reactie toevoegen