Loopbaan

Carriere
andere baan

Driekwart Britse IT’ers wil dit jaar andere baan

Veel – correctie: heel veel – Britse IT-professionals zijn hun huidige baan zat.

11 januari 2017

Veel – correctie: heel veel – Britse IT-professionals zijn hun huidige baan zat.

Maar liefst 76 procent van de Britse IT-professionals is van plan om nog dit jaar van baan te veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van Investors in People, waarover Computer Weekly schrijft.

Vorig jaar was 61 procent van plan om de komende twaalf maanden actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Investors in People wijt de forse toename aan toenemend vertrouwen in de IT-arbeidsmarkt. Zo zegt 23 procent van de ondervraagde Britse IT-professionals dat de IT-arbeidsmarkt de afgelopen twaalf maanden is verbeterd. Vorig jaar was dit nog 17 procent.
 

Minder honkvast dan gedacht

Paul Devoy, directeur van Investors in People, had deze ontwikkeling niet zien aankomen. “Ik had verwacht dat Britse professionals honkvaster zouden zijn, vanwege de economische onzekerheid.” Hij doelt hiermee op de gevolgen van de Brexit. “Maar we zien juist dat er massaal op zoek wordt gegaan naar een andere baan en een stijging van het vertrouwen in de IT-arbeidsmarkt.”

Uit het onderzoek blijkt dat salarisverbetering de meest genoemde reden is om uit te kijken naar iets anders. Maar liefst de helft van de ondervraagde Britse IT’ers noemt dit als belangrijkste reden om van baan te willen veranderen in 2017. Vorig jaar was dit nog 39 procent. Daarna volgt het gebrek aan loopbaanmogelijkheden (36 procent) als belangrijkste push-factor.

Noodzaak dichten kloof nog groter na Brexit

Net als in Nederland is er een groot tekort aan bepaalde IT-specialisten in Groot-Brittannië. Veel werkgevers klagen bovendien over de kwaliteit van pas afgestudeerde IT-professionals. De Britse regering heeft programmeren een verplicht onderdeel gemaakt voor alle leerlingen tussen de 5 en 16 jaar oud en hoopt zo de kloof tussen vraag en aanbod op termijn te dichten. Die noodzaak lijkt sinds de Brexit alleen maar groter geworden, aangezien IT-werkgevers vaker een beroep zullen moeten doen op locaal talent.

Inhoud, ontwikkeling en flexibiliteit

Volgens Devoy zullen Britse bedrijven ervoor moeten zorgen dat er betere loopbaanmogelijkheden komen voor IT’ers, om personeel aan zich te blijven binden en nieuw talent te lokken. “Vooral jongere progfessionals willen inhoudelijk interessant werk en ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is flexibiliteit een belangrijke voorwaarde om personeel te vinden en binden.”

Uit eerder genoemde onderzoek blijkt dat 34 procent van de Britse IT’ers liever meer flexibiliteit wil dan een kleine salarisverhoging.

Hoe zit het in Nederland?

Morgen presenteert AG Connect de onderzoeksresultaten van het loopbaanonderzoek dat het de afgelopen weken hield onder Nederlandse IT'ers.

Zie ook Loopbaan op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen