Management

Procesmanagement
ERP

Enterprise Resource Planning

ERP-implementaties voldoen doorgaans niet aan verwachtingen

© Panorama Consulting Solutions
27 maart 2012

ERP-implementaties voldoen doorgaans niet aan verwachtingen

Organisaties zijn in doorsnee tevreden over hun ERP-software, blijkt uit een onderzoek onder 246 organisaties uit 64 landen die in 2011 een ERP-project afrondden. Dat is eigenlijk best verwonderlijk, als je kijkt naar de resultaten die ze ermee boekten.

Hoe tevreden bent u over de software?

Op de vraag of men te ja of te nee tevreden is met de gemaakte softwarekeuze, antwoordt 81 procent positief. Maar bij doorvragen blijkt vooral de waardering voor de aanpasbaarheid en de documentatie minder.

ERP-1a

ERP1bWelke voordelen zijn gerealiseerd?

Opvallend genoeg zijn alleen voordelen die niet direct in extra inkomsten of lagere kosten te vertalen zijn, door het merendeel van de ondervraagde organisaties gerealiseerd.

ERP2

Welk deel van de beoogde verbeteringen is gerealiseerd?

De helft van de organisaties meldt dat met hun ERP-project minder dan de helft van de beoogde doelen is bereikt.

ERP3

Heeft u het project tegen de begrote kosten kunnen afronden?

Gemiddeld gaven de respondenten 10,5 miljoen dollar uit aan hun ERP-project; dat was 25 procent meer dan begroot. Voornaamste redenen daarvoor waren onvoorziene problemen bij technische en organisatorische aanpassingen, en uitbreiding van de doelen gaande het project.

ERP4

Was het project op tijd klaar?

Gemiddeld had men 16 maanden nodig voor het ERP-project. Bij meer dan de helft van de organisaties lukte het niet om het project tijdig op te leveren.

ERP5

 

Zie ook Management op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen