Innovatie & Strategie

Procesmanagement
Industriële automatisering

IoT is belangrijk speerpunt voor HPE

Industriële automatisering is ideaal speelveld voor nieuwe toepassingen

2 december 2016

Industriële automatisering is ideaal speelveld voor nieuwe toepassingen

HPE gelooft in het Internet of Things (IoT). Daarbij ziet het bedrijf industriële automatisering als terrein waar het snelst aansprekende resultaten kunnen worden geboekt.

HPE heeft het IoT tot een van zijn speerpunten voor de komende jaren gemaakt. Daarbij is het mantra van de onderneming ‘IoT on the edge’, wat betekent dat verwerking van data zo dicht mogelijk bij de meetpunten moet plaatsvinden. “Het is zinloos om meetgegevens van elk device centraal op te slaan”, aldus Colin L'Anson, HPE fellow en nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het vlak van IoT. “Netwerken hebben daar de capaciteit niet voor, maar het heeft ook geen nut, omdat veel data niet interessant is.”

L'Anson noemt als voorbeeld het monitoren van een productieproces in een bottelarij. “Dat levert duizenden meetgegevens per uur op. Zolang alles volgens planning verloopt zijn die gegevens niet van belang. Die data wordt pas interessant als er een storing optreedt. Dan moet je ingrijpen en bijsturen.” HPE legt zich daarom toe op het verwerken van data zo dicht mogelijk bij de meetpunten. Dat leidt tot selectie van data die wél relevant is en daarmee tot een enorme reductie van informatiestromen.

Nadruk ligt op industrie

Het voorbeeld van een bottelarij is niet toevallig. HPE wil zich met zijn IoT-oplossingen de komende jaren primair richten op ‘industriële automatisering’. Omdat daar volgens L'Anson enorme kansen liggen. “Veel industriële processen worden al uitgebreid gemonitord, wat betekent dat de IoT-infrastructuur op de meetpunten in feite al aanwezig. Het gaat daarbij in veel gevallen nog om ‘embedded IT’, maar zodra je die embedded systemen aan een netwerk koppelt heb je in feite al een IoT.”

Een tweede belangrijke reden om zich op industriële automatisering te richten is dat in die sector snel meetbare resultaat is te bereiken. “Elke onderneming wil zijn bedrijfsprocessen optimaliseren, maar in veel gevallen weet men niet wat de beste aanpak is. “Onze insteek is om met kleine stappen te beginnen. Terug naar die bottelarij; Probeer het aantal storingen in een ‘vullijn’ te verminderen door te achterhalen wat de oorzaak van zo’n storing is. In veel gevallen blijkt het te gaan om het tijdig vervangen van onderdelen. Niet te vroeg, maar zeker niet te laat, én op een moment dat het proces het toestaat.” Als je daarmee de ‘downtime’ van een vullijn met met twintig procent kan terugbrengen heb je een sterke troef in handen om meer processen op die manier te optimaliseren.”

Met partners industriële verticals creëren

HPE streeft bij zijn benadering van industriële ondernemingen met nadruk naar het creëren van ecosystemen met partners. L'Anson: “Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we als HPE onze technologie overal uitrollen, maar dat we door het delen van kennis en ervaring met partners een draagvlak voor dit soort oplossingen creëren.” L'Anson ziet zijn rol daarom primair als ‘luisteren en faciliteren’ en zijn netwerk gebruiken om partijen bij elkaar te brengen. “Ik ben er van overtuigd dat er op die manier een aantal ‘industriële verticals’ onstaat.”
Gevraagd naar de businesscase voor HPE, antwoord L'Anson zonder aarzelen ‘data economics’. ‘Als we dit soort toepassingen eenmaal is uitgerold, ontstaat er een enorme behoefte aan ‘calculating en analytic services’. Daar begint ons verdienmodel.”

Verdienmodel is geen probleem

Over de levensvatbaarheid van dit verdienmodel heeft L'Anson weinig twijfels. Hij verwijst naar de voorspellingen over de omvang van het IoT, die steeds verder oplopen. Waar Gartner voor 2020 nog uitgaat van twintig tot dertig miljard ‘connected devices’ noemt Intel al een aantal van meer dan tweehonderd miljard. Onderwijl voorspelt IDC dat het IoT in 2020 goed zal zijn voor een omzet van 1,8 biljoen dollar (tien tot de macht 12)

 

Lees meer over
Zie ook Innovatie & Strategie op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen