Development

Klantinteractie
Toren van Babel

Meertaligheid en SEO blijkt hachelijke combi

Driekwart van meertalige websites zet Google op het verkeerde been

Toren van Babel, Pieter Bruegel de oudere (Kunsthistorisches Museum, Wenen) © Public Domain
27 februari 2017

Driekwart van meertalige websites zet Google op het verkeerde been

Veel sites, zo'n 75%, maken Google niet goed duidelijk welke pagina's in welke taal gesteld zijn. Gevolg: Google leidt bezoekers naar talen die ze niet of slechts met moeite kunnen lezen en de pageranking van de juiste pagina keldert.

Een belangrijk onderdeel van een internationale SEO-strategie is het er op toezien dat de juiste inhoud aan het juiste publiek getoond wordt, onder meer wat betreft de match tussen taal en land. Om die match beter te instelbaar te maken introduceerde Google in 2011 het hreflang-attribuut.

Dat stelt developers in staat de zichtbaarheid van een website in diverse landen/talen te verbeteren en te voorkomen dat anderstalige pagina's de retrieval en pagerank verwateren. Als bijvoorbeeld verschillende versies van eenzelfde webpagina geoptimaliseerd zijn voor specifieke talen, dan wil men dat bezoekers terecht komen op de juist pagina in de juiste taal. Wanneer developers gelijksoortige content in diverse talen ontwikkelen, dan laat de hreflang attribute Google search weten welke taal wordt gebruikt op een specifieke webpagina.

Correct gebruik van hreflang verlaagt de bounce rate en verhoogt de conversie. Toch blijken veel sites fouten te bevatten in de wijze waarop ze hreflang gebruiken. Dat blijkt uit een inventarisatie waarbij het bedrijf SEMrush zijn gelijknamige site-auditool losliet op 20.000 internationale meertalige websites. Het tool verifieerde op elk van de sites zo'n 50 parameters 13 hreflang-controlepunten. Daarbij kwam aan het licht dat slechts een kwart van de sites z'n taalinstelling echt op orde had.

Veel voorkomende 'taalfouten'

Het meestvoorkomende probleem was een foutieve inpassing van hreflang in de broncode van de pagina. Zo kan het voorkomen dat de benodigde zelfverwijzing van de hreflangtag ontbreekt, dat meerdere URL’s worden genoemd voor dezelfde hreflang waarde of dat hreflang conflicteert met rel=canonical. Problemen van die aard werden gesignaleerd in 58% van de onderzochte sites.

Op de tweede plaats komt het gebruik van incorrecte hreflang-links. Het kan dan onder meer gaan om onvolledige URL's of verwijzingen naar redirects. Dit soort problemen bleek zich voor te doen op 37% van de onderzochte sites. 

Typefouten of gebruik van verkeerde taalcode hebben tot gevolg dat Google de pagina verkeerd interpreteert en gebruikers de webpagina presenteert in een verkeerde taal. Dat zou volgens het onderzoek van SEMrush op 21% van de onderzochte websites voor te komen.

Lees meer over
Zie ook Development op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen