Innovatie & Strategie

IT beheer
smartphone

Mobiel werken gaat nog steeds vooral om e-mail

Bedrijven laten hun medewerkers wel veel mobiel werken maar ze profiteren nog lang niet van alle voordelen die dat zou kunnen hebben.

© CC0,  Pixabay
28 november 2016

Bedrijven laten hun medewerkers wel veel mobiel werken maar ze profiteren nog lang niet van alle voordelen die dat zou kunnen hebben.

Mobiel werken beperkt zich bij veel organisaties nog altijd vooral tot e-mail, agenda en het inzien en bewerken van documenten. Minder dan de helft gebruikt het in de primaire bedrijfsprocessen, terwijl dáár de winst juist valt te halen.

Dat blijkt uit de Nationale Enterprise Mobility Benchmark van Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Deze benchmark brengt de actuele stand van zaken voor mobiel werken binnen organisaties in Nederland in kaart. VKA bracht deze benchmark vorig jaar voor het eerst uit. Voor deze tweede editie zijn 56 Nederlandse organisaties ondervraagd met in totaal 200.000 eindgebruikers. VKA presenteerde de resultaten van deze benchmark tijdens het Heliview Mobility Event deze week.

Weinig vooruitgang

Zo’n 40 procent van de respondenten geeft aan dat medewerkers binnen hun organisatie mobiel toegang tot hun primaire bedrijfsprocessen hebben. Gregor Hendrikse, senior consultant bij VKA, noemt dit opvallend. Vergeleken met de benchmark van anderhalf jaar geleden is er ook weinig vooruitgang geboekt op dit vlak. “Het grootste deel van je medewerkers zou toch met de primaire processen bezig moeten zijn. En met mobiel werken kun je efficiënter werken tegen lagere kosten. Hier zijn nog duidelijk stappen te maken.”

Een verklaring hiervoor is dat veel organisaties voor het primaire proces nog met legacy-IT systemen werken. “Dat gaat over het algemeen maar moeilijk samen met mobiel werken. Een voorbeeld daarvan is de zorg. Mobiel werken gaat daar vooral over werken met een elektronisch patiënten of cliënten dossier. Maar zorgorganisaties zijn afhankelijk van leveranciers voor de ontwikkeling van een mobiele variant en moeten dus afwachten tot die door de leverancier wordt aangeboden. Dat begint nu wel te komen.” Bovendien zijn sommige organisaties bang dat kritieke gegevens uit die primaire processen niet goed beveiligd zijn op mobiele platforms.

Informatiebeveiliging voor de mobiele apparaten binnen hun organisaties is de belangrijkste uitdaging voor driekwart van de respondenten. Het merendeel heeft wel maatregelen getroffen zoals een verplicht wachtwoord, automatische schermvergrendeling, wissen van gegevens op afstand, duidelijke gebruiksrichtlijnen en een verbod op jailbreaken danwel rooten van apparaten. Het blokkeren van apps als Dropbox en een blokkade die moet voorkomen dat gebruikers zelf apps op de apparaten zetten, gebeurt echter maar bij tien tot vijftien procent van de organisaties.

Schokkend

Schokkender vindt Hendrikse echter dat ongeveer tien procent van de respondenten meldt nog steeds helemaal geen beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen voor mobiel zakelijk gebruik. Dit kan ontstaan zijn doordat gebruikers in de experimenteerfase zo enthousiast aan de slag zijn gegaan met mobiele apparatuur dat het de IT-afdeling uit de vingers is geglipt. “Als dit een bewuste keus is, dan is het behoorlijk naïef om volledig om de verantwoordelijkheid van de eindgebruikers te vertrouwen.” Daarnaast wijst hij er op dat organisaties hiermee riskeren dat ze hoge boetes krijgen als ze te maken krijgen met datadiefstallen. “Ze kunnen zo echt niet aantonen dat ze er alles aan gedaan hebben een datalek te voorkomen.”

Twee derde van de respondenten geeft aan dat zich bij hen geen beveiligingsincidenten hebben voorgedaan die verband houden met mobiel apparaten. Hendrikse vindt dit een onwaarschijnlijk laag percentage. Hij is er van overtuigd dat in werkelijkheid veel meer bedrijven te maken gehad hebben met zulke incidenten maar dat men het of wel verzwijgt, of het niet eens weet. “Dat is ook niet goed. Men heeft er dan dus geen zicht op.”

Meer geld

Goed nieuws is dat de budgetten voor Mobility in 2017 op zijn minst gelijk blijven maar bij een ruime helft van de deelnemende organisaties zelfs stijgen ten opzichte van 2016. “Dat betekent dat geld geen beperkende factor hoeft te zijn”, zegt Hendrikse.

De resultaten van de benchmark zijn binnenkort op de website gratis te downloaden.

Zie ook Innovatie & Strategie op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen