Development

Apps
Native HTML5

Native apps versus HTML5

Dankzij HTML5 een punt van discussie: een native app, of toch liever een mobiele website?

20 juli 2016

Dankzij HTML5 een punt van discussie: een native app, of toch liever een mobiele website?

Het blijft een lastige afweging. Met ­versie 5 van de HTML-standaardkun je mooiere ­mobiele websites bouwen dan ooit, aan uitbreidingen op de standaard die nog meer ­mogelijk­heden bieden, wordt gewerkt. En native apps hebben zeker nadelen. Maar toch …

Voor de afronding van de HTML5-standaard in 2014 was de discussie gauw beslist. HTML4 was nog in de vorige eeuw ontwikkeld, voor de desktop, en die oriëntatie op grotere schermen bleef een onoverkomelijke handicap bij ontwikkeling voor mobiele apparaten met veel kleinere, met aanrakingen te bedienen schermen. HTML5 adresseert die nadelen. Veel van wat met een native app kan, kan ook in HTML5. De standaard maakt het mogelijk in te spelen op de veelheid aan schermafmetingen en -types die in zwang zijn geraakt, is functioneel veel rijker geworden en maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om een mobiele site van een icoontje op het scherm te starten, als ware het een native app.

Er is er geen algemeen geldend antwoord te geven op de vraag welke ­aanpak de voorkeur verdient, althans niet op dit moment. Maar er zijn wel een aantal aspecten te benoemen die in de besluitvorming een plaats moeten krijgen.

1. Regie over de ervaring die gebruikers krijgen

De emotie die u oproept bij uw bezoekers/klanten is commercieel van groot belang. Onderzoek van Oracle (Millennials and mobility: how ­businesses can tap into the app generation) onderstreept hoe zwaar de beleving van een mobiele dienst weegt bij de generatie die opgegroeid is met mobiele apparatuur. 55 procent van de jongeren haakt af als een app ‘niet lekker werkt’; 27 procent trekt daaruit ook zijn conclusies ten aanzien van de reputatie van de aanbieder van de app.

Als (merk)beleving en klantentrouw doorslaggevend zijn voor de ­levensvatbaarheid van de propositie die via het mobiele apparaat in de markt wordt gezet, is een native app de beste weg. Met zo’n app kan de interface helemaal toegespitst worden op het platform waarvoor ontwikkeld wordt en de conventies die daar gelden. Alle toeters en bellen ervan zijn met de software development kit eenvoudig aanspreekbaar, of het nu gaat om interface-elementen die passen bij het platform of de ingebouwde faciliteiten als versnellingsmeters, camera’s etc. Het is makkelijker om profielgegevens op te slaan en later weer te gebruiken om het aanbod beter af te stemmen op de klant. Een native app maakt het mogelijk via pushberichten een marketingboodschap af te ­leveren. En er hoeft geen rekening te worden gehouden met afwijkingen tussen platformen.

Met een mobiele website bent u in dit opzicht een stuk beperkter. Want HTML5 kan veel, maar application programming interfaces voor de ­camera en de sensoren in de smartphone maken geen deel uit van de standaard. Er wordt wel gewerkt aan uitbreiding van de standaard op deze punten. Maar omdat Apple daarin niet meegaat, zijn die uitbreidingen vooralsnog van nul en generlei waarde voor wie de brug tussen Android en iOS wil slaan.

2. Mindshare

De native app is een natuurlijke entree voor smartphonegebruikers. ­Onderzoek in de VS van onder andere comScore, Forrester en Nielsen laat zien dat ze zo’n 85 procent van de tijd dat ze met de smartphone bezig zijn, met een native app in de weer zijn. Maar die tijd wordt grotendeels gevuld met niet meer dan vijf apps. De meest gebruikte app – die niet voor iedereen hetzelfde is – is goed voor de helft van de tijd die men met de smartphone in de weer is. Facebook en Facebook Messenger, Youtube, Google Search, Play en Maps en verschillende muziekdiensten zitten in de topregionen. Het kan tussen dat geweld best lastig zijn een publiek te ­veroveren en vast te houden met uw native app.

3. Omzet

De ervaring leert dat de koopbereidheid van mensen die een app gebruiken, hoger is dan die van gebruikers van het mobiele web. Domino’s Pizza, bijvoorbeeld, haalt in Engeland en Ierland inmiddels 51 procent van zijn online omzet uit zijn apps. De rest komt uit zijn – al of niet mobiel benaderde – website. Deze factor is vooral van belang wanneer gemikt wordt op relatief frequente herhaalaankopen van de klant.

4. Kosten

Qua kosten is een mobiele website in het voordeel boven een native app. De competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling – met name kennis van HTML en JavaScript – zijn ruim voorhanden. Een mobiele website is als u het niet al te gek maakt voor 1500 à 10.000 euro te bouwen. Voor de bouw van native apps is kennis nodig van Objective C / Swift, Java en/of C#, en van de bijbehorende ontwikkelomgevingen. Die kennis is relatief schaars en dus duur. Reken bijzonder uitgebreide apps daargelaten op 10.000 tot 45.000 euro per app.

Een mobiele website is bovendien vanaf alle verschillende platformen ­benaderbaar, waarbij ieder platform zijn eigen native app vraagt. Ook het testen en onderhoud van een mobiele website is goedkoper, zeker wanneer voor meer dan één platform wordt ontwikkeld.

Een native app hoeft overigens niet twee maal zo duur te worden bij ­toevoeging van een platform. Veel ontwikkelwerk is te hergebruiken bij gebruik van een tool voor cross-compilatie. Maar ook met deze nuancering is en blijft een native app beduidend duurder dan een mobiele website.

5. Prestaties

Een native app presteert in de regel beduidend beter dan een mobiele website, omdat bij de laatste altijd tussenkomst van de browser nodig is. Een native app spreekt het besturingssysteem rechtstreeks aan, en is daarmee in het voordeel.

Mobiele websites kunnen hier ook in de fout gaan

Nadeel van de native app is dan wel weer, dat deze een forsere hap neemt uit de beschikbare opslagruimte op het mobiele apparaat. Native apps willen ook nog wel eens de accu van het mobiele apparaat leegzuigen. Maar dat is eerder een kwestie van goed – of in dit geval dus slecht – programmeren, waardoor de smartphone bijvoorbeeld niet in slaapstand komt als je een tijdje niet speelt. En mobiele websites kunnen hier ook in de fout gaan, maar dan door onnodig zwaar gebruik te maken van de zender-­ontvanger van het toestel.

6. Netwerkafhankelijkheid

Zonder internetverbinding werkt een HTML5-app niet. Een native app kan zonder. Dat verschil zal overigens niet in alle toepassingen even belangrijk zijn. Of een native app ook echt werkt zonder internet, hangt ­namelijk af van de aard van de app. Een boek lezen, muziek afspelen een spelletje spelen kan allemaal prima zonder, als de content eenmaal gedownload is. Maar voor apps die werken met realtime informatie, zoals bij apps waar het verdienmodel gebaseerd is op het presenteren van advertenties of het aanbieden van in-app-aankopen, is internet natuurlijk ook een voorwaarde.

7. Veiligheid

Native apps zijn in principe veiliger dan mobiele websites. Mobiele websites zijn kwetsbaarder omdat ze allemaal dezelfde codebasis delen. En ­bovendien controleren de appwinkels – of in ieder geval die van Apple en Google – op fouten en lekken. Mobiele websites moeten het dus zonder de kwaliteitscheck aan de poort stellen.

Twee factoren doen afbreuk aan het principe.

Maar dat ‘in principe’ staat er niet voor niets. Twee factoren doen afbreuk aan het principe. De eerste is slordigheid bij de programmeurs van apps. Recent onderzoek van Bluebox liet zien dat drie populaire apps – on-demand videoplatform Hulu, dating-app Tinder en de ‘celebrity’ Kylie Jenner Official-app – leden aan een gebrek aan zelfbescherming tegen verandering van de ­code door een hacker. Daarmee kan een hacker bepaalde diensten gratis of advertentieloos maken. Gehackte versies van populaire apps met dergelijke gewilde features kunnen natuurlijk een mooi vehikel zijn om malware te verspreiden.

En dan is er natuurlijk nog de gebruiker. Native apps blijven ­alleen veilig als de gebruiker periodieke updates doorvoert. Bij een webapp wordt een update aan de serverkant doorgevoerd; de gebruiker hoeft daar niets voor te doen, en kan ­beveiligingsinspanningen dus ook niet frustreren met zijn gebrek aan inzicht of discipline.

8. Distributie

Bij het adverteren van een mobiele website bent u op uzelf aangewezen. Om gevonden te worden zult u dus marketingkosten moeten ­maken en moeten investeren in vindbaarheid door de zoekmachines. Bij een native app kunt u gebruikmaken van de etalage van appwinkels. Die vormen voor potentiële klanten een veelgebruikte en door de controle van de ­uitbaters ook vertrouwde omgeving voor downloaden van apps. Daar staan wel nadelen tegenover: de vindbaarheid laat nogal eens te wensen over in de massa apps in de appwinkels – waardoor u toch niet ontkomt aan kosten voor marketing. De check van de uitbaters van de appwinkels zorgt bovendien voor veelal onvoorspelbare vertraging bij de marktintroductie van de app. En als de app betaald is of u via de app zaken te koop aanbiedt, vraagt de uitbater van de webwinkel een niet ­kinderachtig percentage van de omzet; het meest gebruikelijke tarief is 30 procent.

Hybride alternatief

Een mogelijke uitweg uit deze lastige keuze vormt de hybride app. Dat is in feite een mobiele website die met behulp van tools als Cordova en PhoneGap is verpakt in een romp-app. Die romp-app neemt dan de interactie met de speciale functionaliteiten van de verschillende hardwareplatforms voor zijn rekening. Het wordt zo mogelijk de app via een appwinkel te ­distribueren, de kosten van aanpassing aan verschillende platformen zijn beduidend lager dan bij native apps, en de mobiele website kan nu wel contact leggen met camera en sensoren.

Maar hybride lost niet alle problemen op

Maar hybride lost niet alle problemen op. De prestaties van een hybride app liggen per definitie lager dan die van een native app. De schil rond de website ondersteunt niet altijd meteen de nieuwste functionaliteit. Bij distributie via de appwinkel moet u nu wel afrekenen met de uitbater. En de kosten ­stijgen naar gemiddeld zo’n 10.000 à 15.000 euro per app.

Het einde van de native app

De positie die u kiest in deze discussie krijgt extra gewicht, nu Gartner voorspelt dat op termijn de app grotendeels zal verdwijnen door de opkomst van slimme assistenten. Dat vooruitzicht vormt een complicatie in de businesscase van het ontwikkelen van een native app.

Anderzijds zal met name Apple voldoende tegengas proberen te geven om Gartner met deze voorspelling in zijn hemd te zetten. De App Store is namelijk een belangrijke bron van inkomsten voor het bedrijf. In 2015 ging daar 20 miljard dollar om. Native apps zullen daarom op het iOS-platform een langer leven beschoren zijn dan elders.

Dit artikel verscheen eerder in AutomatiseringGids op 3 maart 2016
Zie ook Development op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen