Management

Governance
prooi

Nederlandse top500 verlamd onder innovatiedruk

Digitale disruptie: we zien het, we kijken ernaar, en doen niets.

prooi © CC0 Public Domain niet bekend
7 december 2016

Digitale disruptie: we zien het, we kijken ernaar, en doen niets.

Meer dan de helft (55%) van de top500 organisaties in Nederland ziet inzet van nieuwe technologie en digitalisering als belangrijke succesfactoren. Maar dat betekent allerminst dat de vernieuwing ook voortvarend wordt opgepakt. 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau ProSpex onder een representatieve steekproef van 277 organisaties die telefonisch ondervraagd zijn. Daarvan hebben 73 respondenten ook de online enquête volledig ingevuld.

De respondenten zijn werkzaam in een leidinggevende rol op het snijvlak van business en IT. 44% van de ondervraagden werkt in de publieke sector. De overige respondenten zijn actief in de markt van (financiële) dienstverleners, energie, chemie, productie, retail, telecommunicatie en media. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van juni tot en met september 2016.

40% van de top500-organisaties in Nederland zegt van zichzelf niet voorop te lopen met het omarmen van nieuwe technologie. De helft van deze ‘late majority’ acht de kans groot dat nieuwe concurrenten hun markt zullen  betreden met innovatieve producten en diensten. Slechts 20% van de grote organisaties heeft een meerjarenaanpak de digitalisering van hun organisatie.

Dit uit een rondvraag door bureau ProSpex in opdracht van IT-dienstverlener Sogeti. Uit de rapportage komt naar voren dat 41% van de grootste bedrijven en instellingen van ons land nog geen minder dan 10% van het IT-budget besteedt aan innovatie en het creëren van nieuwe ondernemingskansen. Nog altijd wordt het overgrote deel van het IT-budget besteedt aan het draaiend houden van de bestaande IT-huishouding.

Zorgwekkend

Wat deze cijfers extra zorgwekkend maakt, is dat deze bedrijven wel degelijk de dreiging ervaren van ontwrichting door technologische ontwikkelingen: 45% van de respondenten zegt zelfs al te maken te hebben met ontwikkelingen die duiden op een disruptieve markt. De disruptie wordt vooral gevoeld in de financiële sector, gevolgd door de energiebranche, de chemie en de dienstverlening. De directieagenda wordt veelal bepaald door de noodzaak om de organisatie te flexibiliseren en te versnellen (60% van de respondenten). Daarnaast streven veel (58%) directies ook naar digitale transformatie. 

Publieke sector

Het merendeel (72%) van de overheidsinstellingen geeft aan dat zij minder te maken krijgen met ontwrichting, wat begrijpelijk is daar de publieke sector op haar belangrijkste werkterreinen geen concurrentie kent.

Lees meer over
Zie ook Management op AG Connect Intelligence
1
Reacties
Rik Pennartz 08 december 2016 19:04

Heel herkenbaar, Rolf. Ik zie dat veel MT's twijfelen bij het nemen van drastische,
ingrijpende beslissingen, die nodig zijn voor echte innovatie, waarmee ze in
staat zullen zijn te reageren op disruptieve startups.

Reactie toevoegen