Loopbaan

Datamanagement
data scientists

Nieuwe opleidingen voor dataspecialisten

Amsterdam en Den Bosch pakken tekort aan datawetenschappers aan.

© Pixabay CC0
15 februari 2017

Amsterdam en Den Bosch pakken tekort aan datawetenschappers aan.

Drie opleidingsinstituten in Amsterdam op het gebied van data science bundelen de krachten met een nieuwe school voor datawetenschappers. Kort hiervoor was er in Den Bosch een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

De nieuwe school in de hoofdstad, Amsterdam School of Data Science, is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Samen willen zij zo het nijpende tekort aan datawetenschappers op de arbeidsmarkt terugdringen. Naar verwachting is er volgend jaar een tekort van 8000 data scientists.
 

Data scientist: beroep van de 21e eeuw

Door de voorschrijdende digitalisering is er een steeds grotere hoeveelheid data voorhanden. Tot nu toe ligt de nadruk van Big Data-initiatieven vaak op het genereren en opslaan van data in plaats van de analyse ervan. Toch zullen alleen organisaties die slim gebruik maken van de stortvloed aan data over het gebruik van producten en diensten overleven. Hierdoor ontstaat er een enorme behoefte aan datawetenschappers. Deze nieuwe discipline ontstaat uit een combinatie van bestaande disciplines als informatica, wiskunde, elektrotechniek, sociologie en bedrijfskunde. Er is nu al een tekort aan datascientists en de verwachting is dat dit tekort in de komende jaren alleen maar groter zal worden.  In vrijwel alle lijstjes met snelst groeiende beroepsgroepen komt data scientist voor.

Een datascientist moet niet alleen kennis hebben van techniek, zoals datamining, procesmining, visualisatie, databases, algoritmiek en gedistribueerde systemen, maar ook van statistiek, sociologie, psychologie en bedrijfskunde om ruwe data om te kunnen zetten in proces- en productverbeteringen.

Zo gebruikt Philips data science voor nieuwe medische toepassingen en de politie maakt er gebruik van bij beeldherkenning van mogelijke daders.

De Amsterdam School of Data Science gaat nauw samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid. Ook wil de school studenten helpen bij het opstarten van een eigen bedrijf. Het initiatief, koppelt meer dan tweehonderd data-opleidingen aan elkaar en haakt aan bij het platform Data Science Amsterdam. In dit platform participeren onder meer drie kennisinstellingen, het Centrum Wiskunde & Informatica en diverse bedrijven waaronder Elsevier, Philips, Qualcomm, Bosch en Tata Steel.

Concurrentie met Den Bosch

Op 24 maart zal loco-burgemeester en wethouder Kasja Ollongren van Amsterdam de opening verrichten van het opleidingsinstituut. Amsterdam wil een vooraanstaande internationale rol spelen op het gebied van Big Data. Het zal hierbij de concurrentie aan moeten gaan met Den Bosch, waar eind vorig jaar de Jheronimus Academy of Data Science werd geopend door koningin Maxima. Bij deze opleiding werken de Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg University samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Innovatie, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek komen samen in ’s-Hertogenbosch in samenwerking met het internationale bedrijfsleven in de regio Brabant en daarbuiten.
 

‘Het moet transparanter en betrouwbaarder’

In Brabant is tevens een samenwerkingsverband van start gegaan met wetenschappers van elf Nederlandse organisaties en universiteiten onder de naam Responsible Data Science (RDS). Zij vinden dat het gebruik van big data transparanter en betrouwbaarder moet. Het onderzoekscollectief wil tot 'duurzame' en eerlijke omgang met die dagelijkse groeiende hoeveelheid digitale gegevens komen. Volgens een van de initiatiefnemers Wil van Aalst – tevens hoogleraar aan de TU Eindhoven - is grondig wetenschappelijk onderzoek nodig om nieuwe omgangsvormen af te speken. “Het aantal misstanden in verband met privacy, interpretatie en misbruik van gegevens groeit.”

Als voorbeeld noemt hij de peilingen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die ver afweken van de daadwerkelijke uitslag. Van der Aalst zegt dat niet het vakgebied data science, maar de gebrekkige kwaliteit en het foute gebruik van deze data het probleem veroorzaakten. De gegevens waarop de peilingen gebaseerd waren, zijn volgens de Eindhovense professor niet op juiste waarde geschat door een gebrek aan deskundigheid bij onderzoeksbureaus en media die ernaast zaten.

Te veel focus op techniek

Van der Aalst geldt als Europa's meest invloedrijke informaticus. Hij constateert dat er teveel focus ligt op de techniek en onvoldoende op de deskundigheid van de menselijke factor. Het vakmanschap nodig voor het toepassen van data science technieken wordt onderschat, zo stelt hij. Er komt meer bij kijken dan een goed algoritme. "Ook bij een timmerman gaat het om vakmanschap, niet enkel zijn gereedschap."

De initiatiefnemers van RDS pleiten bij de minister van OCW voor financiering van fundamenteel onderzoek naar toekomstvaste data science. Dit onderzoek moet antwoorden geven op vragen over vier onderwerpen: Fairness, Accuracy, Confidentiality, and Transparency. Van der Aalst is trekker van dit initiatief.

Zie ook Loopbaan op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen