Development

Software-ontwikkeling
Pad vooruit

Oracle plooit Java-plannen naar gebruikerswensen

Belangrijkste wensen voor Java EE 8 blijken in ontwikkelplan al geadresseerd.

© Pixabay CC0 Public Domain
28 december 2016

Belangrijkste wensen voor Java EE 8 blijken in ontwikkelplan al geadresseerd.

Oracle past na een onderzoek onder gebruikers de plannen voor Java Enterprise Edition 8 enigszins aan. Het lukt echter niet om al in Java EE 8 in de behoefte aan alternatieve identificatiemethoden in het verkeer tussen websites te voorzien.

Oracle onderzocht in de maanden september-oktober, welke wensen er binnen de Java-gemeenschap bestaan ten aanzien van de verdere ontwikkeling van Java Enterprise Edition. Aanleiding waren aanpassingen in de plannen die op de JavaOne 2016-conferentie werden voorgesteld.

1693 personen gaven desgevraagd hun mening over bij elkaar 21 technologieën die Oracle zou kunnen opnemen in Java EE 8. De respondenten wonen en werken over de gehele wereld, maar het zwaartepunt lag duidelijk in Europa.

De eerste conclusie van het onderzoeksrapport is, dat van de 21 technologieën waar een mening over werd gevraagd geen enkele onbelangrijk werd gevonden. De laagste score die werd genoteerd was 3,18 op een vijfpuntsschaal. In rapportcijfers is dat met 6,36 duidelijk voldoende belangstelling.

Uitbreiding REST en HTTP/2 bovenaan

Het hoogste belang hechten de ondervraagden aan uitbreiding van REST Services met faciliteiten voor cloud computing en microservices en aan ondersteuning van HTTP/2 voor versnellen van internettoegang; die scoorden respectievelijk 4,56 en 4,39 op een vijfpuntsschaal.

Oauth en OpenID scoort derde met 4,24, een configuratie-API  voor het eenvoudiger verdelen van toepassingen over systemen in huis en in de cloud vierde met 4,17 en Eventing voor asynchrone 'event-driven' interactie met de cloud vijfde met 4,10. Ook JSON-B - een API voor het verbinden van JSON-documenten met Java-objecten - scoort nog boven de 4, met 4,07.

Wens nummer 3 en 4 lukken niet

De voorkeuren stroken voor een belangrijk deel met de plannen die het Java-ontwikkelteam bij Oracle al had. Op één punt gaat het echter niet lukken om de wensen van de gebruikers van Java EE in te willigen: dat zijn Oauth en OpenID. Het ontwikkelteam heeft na het onderzoek wel serieus naar de mogelijkheid gekeken om deze autorisatie- en authenticatiemethoden alsnog op te nemen in Java EE 8. Maar de conclusie was dat dat binnen de beschikbare tijd niet haalbaar was. Datzelfde geldt voor de configuratie-API, die het ontwikkelteam nota bene zelf voorstelde.

Ook het schrappen van een viertal andere technologieën bood kennelijk geen soelaas. Op basis van het onderzoek is namelijk besloten Management 2.0, JMS 2.1 en MVC 1.0 geen plaats te geven in Java EE 8. Te weinig respondenten vonden naar de smaak van het ontwikkelteam dat verder verfijnen van de JMS-API, het omzetten van de server management API in een REST-gebaseerde API of de ontwikkeling van een MVC-framework voor actiegebaseerde webinterfaces op dit moment opportuun zijn.

Een tweede technologie die op de JavaOne nog toegevoegd werd aan het rijtje mogelijke vernieuwingen, haalde het ook niet. Naast de configuratie-API sneuvelde ook nummer 9: Service Health Checking; dat zou een mechanisme toevoegen voor het uitwisselen van statusgegevens tussen cloudapplicatie en cloudinfrastructuur. Ook bij die laatste vreesde het ontwikkelteam dat Java 8 EE niet op tijd af zou zijn als ze dat op hun 'to-do'-lijstje zouden zetten.

Java EE 8 moet volgens de huidige planning eind 2017 gereed zijn. Versie 9 van Java EE moet dan een jaar later op de markt komen. Of de voorstellen die nu geschrapt zijn die versie 9 wél halen, is nog onduidelijk.

Lees meer over
Zie ook Development op AG Connect Intelligence

Reactie toevoegen