Innovatie & Strategie

Zakelijke software
Rokende banden

SAP R/3 of S/4HANA: ‘Should I stay or should I go?’

De vraag of je nog wel goed zit met SAP R/3 wordt steeds indringender

© Shutterstock
18 november 2016

De vraag of je nog wel goed zit met SAP R/3 wordt steeds indringender

Voor bedrijven die het ERP-systeem van SAP gebruiken, dient zich een beslissing van strategisch belang aan: moeten zij op de nieuwste business-suite S/4HANA overstappen? En zo ja, wanneer dan? Sinds de introductie in februari 2015 zijn de contouren van de innovaties uit Walldorf, Duitsland steeds scherper geworden. Een overzicht.

Prof. Hasso Plattner, voorzitter van de raad van toezicht van SAP, toonde zich zelfverzekerd tijdens de internationale gebruikersconferentie Sapphire in Orlando. “Onze klanten hebben de voordelen van S/4HANA allang onderkend”, zei Plattner voor meer dan duizend toehoorders.

De medeoprichter van SAP antwoordde op de vraag hoe hun bedrijven kunnen profiteren van de innovaties uit de nieuwe SAP-oplossing. Plattner onderbouwde zijn antwoord met getallen. In de twaalf maanden na de marktintroductie van S/4HANA in februari 2015 hebben al meer dan 3200 bedrijven voor deze nieuwe oplossing gekozen. Ter vergelijking: de succesvolle voorganger SAP R/3 telde na één jaar nog maar 2700 klanten.

Dat zijn indrukwekkende getallen, maar de meeste CIO’s van bedrijven met ERP-systemen van SAP zitten nog in de onderzoeksfase. Volgens de investeringsenquête van de Duitstalige SAP-gebruikersvereniging (DSAG) investeert nog maar 5 procent van de 344 ondervraagde SAP-gebruikers grote bedragen in S/4HANA. Nog eens 9 procent investeert minder grote bedragen of bereidt zich voor op een investering in S/4HANA. Maar liefst 86 procent van de ondervraagden heeft nog geen cent aan de nieuwe oplossing uitgegeven. Het zwaartepunt van de investeringen van deze bedrijven ligt zoals voorheen op de roll-out, consolidatie en harmonisatie van de reeds geïmplementeerde SAP-producten.

Vijf vragen vooraf

1. Hoe past S/4HANA in de digitaliseringsstrategie?

Talrijke ondernemingen overwegen te investeren in technologieën zoals Big Data of het Internet of Things. Toepassingen op dat vlak in de vorm van eilandoplossingen zijn weinig zinvol. Ze moeten naadloos samenwerken met het ERP-systeem en andere IT-oplossingen. S/4HANA biedt in combinatie met het HANA-cloudplatform een groot aantal veelbelovende aanknopingspunten, die elk bedrijf zelf op waarde zal moeten schatten.

2. Wat is de toegevoegde waarde?

De verbeterde prestaties van S/4HANA zijn zeker belangrijk. Maar welke van de door SAP aangekondigde innovaties bezorgen het bedrijf een betere concurrentiepositie dan de bestaande oplossing? En weegt dat op tegen de kosten die met een overstap zijn gemoeid?

3. Hoe hoog zijn de kosten?

Eén ding staat vast: S/4HANA is geen plug-and-play oplossing. Maar hoe hoog zijn de benodigde inspanningen en bijbehorende kosten van een overstap op deze oplossing? SAP ondersteunt bedrijven met best practices voor elk scenario en met de bijbehorende tools. Klanten zijn lovend over deze service. Er is bijvoorbeeld een geautomatiseerde tool die de programmacode en datastructuur van een systeem controleert en vertaalt in eisen aan S/4HANA. Dat geeft inzicht in de inspanningen die moeten worden geleverd om de overstap tot een succes te maken.

4. Hoe moet mijn systeemlandschap eruit zien?

On-premise in een eigen rekencentrum, in de cloud of een mix in een hybride systeemlandschap? SAP biedt met S/4HANA alle mogelijkheden. Bedrijven hebben de mogelijkheid om bij een overstap de bestaande strategie op dit gebied te herzien.

5. Wat gebeurt met maatwerk?

Bedrijven in veel sectoren hebben het standaard ERP-systeem aangepast om efficiënter te kunnen werken of specifieke bedrijfsprocessen beter te ondersteunen. In een analyse moet blijken hoe toekomstbestendig deze oplossingen zijn bij een overstap op S/4HANA.

Voor twee derde van de SAP-verantwoordelijke managers is S/4HANA echter wel degelijk een thema, in ieder geval op de lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek van Pierre Audoin Consultants (PAC). Slechts 2 procent van de ondervraagde managers van grote Duitse bedrijven heeft al een project opgestart. 17 procent denkt binnen één tot twee jaar met invoering te starten, nog eens 4 procent denkt aan een termijn van twee tot drie jaar en 15 procent aan een termijn van drie tot vijf jaar. Van de resterende bedrijven kan 29 procent nog geen termijn noemen, maar S/4HANA staat daar wel op de agenda.

De hamvraag

De grote vraag is wat de toegevoegde waarde is van een overstap. Zeker is dat van het moderne S/4HANA duidelijk betere prestaties mogen worden verwacht dan van de voorgangers. SAP heeft de systeemarchitectuur, de programmastructuur en het datamodel aanzienlijk vereenvoudigd. In vergelijking met SAP ERP (ECC 6.0, Enhancement Package 8) beschikt S/4HANA over 45 procent minder coderegels, 48 procent minder tabellen en 46 minder data-elementen. Dat betekent minder onderhoud, kortere innovatiecycli en kortere reactietijden van het systeem.

Wat het datamodel betreft, hebben de SAP-programmeurs afgezien van geaggregeerde en gerepliceerde tabellen en van indices. Dat scheelt enorm in geheugenruimte. Een voorbeeld van SAP: als een traditionele relationele database in SAP ERP 7,1 TB aan geheugenruimte nodig had, is dat bij SAP ERP met SAP HANA als database nog maar 1,8 TB. Als de nieuwe oplossing S/4HANA op SAP HANA draait, is zelfs nog minder geheugenruimte nodig: 0,8 TB. Dat betekent vanuit klantperspectief een allesbehalve irrelevante kostenbesparing.

In werkgeheugen

Het in-memory-platform SAP HANA is een belangrijk onderdeel van het totale concept. Bij een in-memory-platform worden data voor analyse of bewerking niet – zoals gebruikelijk bij een relationele database – op een harde schijf in het werkgeheugen gekopieerd. In plaats daarvan blijven de data in het werkgeheugen staan. Dat maakt het mogelijk om transactionele en analytische processen binnen hetzelfde systeem uit te voeren. Het gevolg: de verwerking van grote hoeveelheden data gaat aanzienlijk sneller. Voor bedrijven met complexe plannings- en optimalisatievraagstukken betekent dat een reuzestap vooruit.

Last but not least: de nieuwe gebruikersinterface SAP Fiori biedt een duidelijke vooruitgang op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en zorgt voor een hogere productiviteit. Deze interface maakt mobiele toepassingen mogelijk en dient voor ontwikkelaars als basis voor het programmeren van apps, maatwerk en uitbreidingen.

Loont de overstap?

Er bestaan echter punten van kritiek. Volgens sceptici ontbreekt het nog steeds aan concrete toepassingen die een overstap op S/4HANA financieel rechtvaardigen. SAP zelf wijst erop dat de total cost of ownership tientallen procenten lager uitvalt dan die van SAP ERP. Maar hoe snel je daarmee de overstap terugverdient, is natuurlijk afhankelijk van de kosten die je daarvoor moet maken. Daar is geen algemeen geldend bedrag of percentage voor te geven. Wat een overstap kost, is voor iedere organisatie verschillend. Dat hangt bijvoorbeeld af van de hoeveelheid customizations waar een organisatie gebruik van maakt. Of de overstap financieel interessant is, zal iedere organisatie voor zichzelf moeten uitrekenen.

Migratie-strategie

Wie wil overstappen op S/4HANA, heeft de keuze uit twee migratiestrategieën. Voor de greenfield-aanpak, waarbij het complete ERP-systeem inclusief database opnieuw wordt opgezet, opteren volgens het PAC-onderzoek ongeveer 38 procent van de bedrijven. Een duidelijke meerderheid van de ondervraagde SAP-gebruikers – 62 procent – geeft de voorkeur aan de brownfield-aanpak ofwel een gefaseerde migratie van de bestaande SAP-systemen.

Voor een dergelijke brownfield-aanpak heeft SAP een roadmap opgezet, waarvan de eerste stap voor bedrijven met oudere ERP-systemen bestaat uit een unicode-conversie. Unicode is een internationale standaard voor de weergave van tekens en symbolen van alle geschreven talen, die SAP sinds acht jaar in de SAP-business suite toepast. Deze stap is noodzakelijk omdat unicode een voorwaarde is voor gebruik van de database SAP HANA.

De volgende stap bestaat uit een upgrade naar ERP 6.0 en/of een update naar de nieuwste enhancement package. Alleen dan is een migratie van de database naar SAP HANA mogelijk. Het resultaat is een systeem dat zich in de praktijk al heeft bewezen. Sinds 2013 wordt dat door SAP in de markt gezet als ‘business suite powerd bij HANA’.

De laatste stap is de eigenlijke invoering van S/4HANA. IT-experts waarschuwen echter dat dit niet een louter technische migratie is. Wellicht moeten bedrijfsprocessen worden aangepast om de potentie van de innovaties uit de nieuwe ERP-oplossing optimaal te benutten. Daarom is het raadzaam om ook consultants in een vroegtijdig stadium in dit project te betrekken. Dat geldt ook voor bedrijven die het SAP-systeem in combinatie met IT-oplossingen van andere leveranciers willen gebruiken.

Een ander argument dat tegen een snelle overstap pleit: op dit moment biedt S/4HANA nog niet dezelfde functionaliteit als het uitontwikkelde SAP ERP (ECC 6.0), maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Voor de on-premise-versie van S/4HANA heeft SAP een jaarlijkse innovatiecyclus aangekondigd, de cloudversie wordt zelfs elk kwartaal op de nieuwste stand der techniek gebracht.
Enkele SAP-klanten betreuren dat S/4 HANA alleen op de database SAP HANA loopt. Voorheen hadden de SAP-gebruikers nog de keuze uit vijf verschillende databases van verschillende leveranciers. Daarnaast is voor veel bedrijven onduidelijk hoe toekomstbestendig hun bestaande, individuele oplossingen met maatwerk zijn.

Voor dit soort vraagstukken kunnen IT-managers zonder al te grote tijdsdruk op zoek gaan naar oplossingen. SAP heeft aangekondigd dat het tot 2025 blijft investeren in de voorgangers van S/4HANA. Experts raden echter aan om op korte termijn met de nieuwe oplossing aan de slag te gaan en een goede strategie te ontwikkelen.

Lees meer over
Zie ook Innovatie & Strategie op AG Connect Intelligence
4
Reacties
ubald kuijpers 28 december 2016 13:25

Implementatie van S/4 HANA vraagt om een ander "type" consultants . Laten we die consultant 4.0 noemen.

A van der Helm 24 november 2016 16:35

S/4HANA 1610 ondersteunt al zeer veel IS zoals: Banking, Mining, Oil and Gas, Automotive (zie sap note: 2333141 voor een complete lijst).

Conversie direct naar S/4HANA kan al vanaf ERP6.0 een EHP-upgrade is niet noodzakelijk.

B. Tiggelman 21 november 2016 06:47

Als je de business van je klant goed begrijpt, dan is er voldoende momentum en business case om S/4 EM op Hana DB te adviseren. Change management is hier ook onderdeel van.

K. Buist 18 november 2016 14:38

Ik mis een belangrijk topic in deze analyse: wat is de status van de SAP Industry Solutions op S/4? Dat zal bepalen wanneer veel bedrijven de overstap kunnen gaan maken.

Reactie toevoegen