Loopbaan

Carriere
studenten

Technologie-industrie en TU’s slaan handen ineen

Akkoord tussen 4 Technische Universiteiten en ondernemersorganisatie FME over aanpak techneutentekort.

10 februari 2017

Akkoord tussen 4 Technische Universiteiten en ondernemersorganisatie FME over aanpak techneutentekort.

De 4TU.Federatie (de TU Delft, TU Eindhoven, de Universiteit van Twente en Wageningen Universiteit) en ondernemersvereniging FME hebben deze week een Technologieakkoord ondertekend.

Het akkoord moet het nijpende tekort aan techneuten aanpakken. De technologische industrie draait op volle toeren en daardoor wordt het tekort aan techniekstudenten steeds nijpender. Nederland loopt zo het risico dat ze haar toppositie in de wereld kwijt raakt. Met het pact dat de partijen hebben ondertekend hopen zij nog meer studenten te laten kiezen voor een technische opleiding én voor een carrière in de technologische industrie.

De doelstelling van het in 2014 door Doekle Terpstra afgesloten Techniekpact is om het aantal studenten dat kiest voor een technische studie te laten groeien naar 4 op de 10 studenten. Dat is nog niet gehaald – momenteel ligt het op 36 procent. Volgens de opstellers van het Technologieakkoord is er dringend behoefte aan nog meer scholieren die na de middelbare school kiezen voor een technische opleiding. De vraag vanuit de technologische industrie naar gekwalificeerd personeel zou in 2020 tweemaal zo hoog zijn als het aanbod.

De 4TU.Federatie en ook ondernemersorganisatie FME vragen daarom al geruime tijd aandacht voor de numeri fixi op technisch wetenschappelijke opleidingen en de financiering van de vier technische universiteiten.

Akkoord ondertekend

Het akkoord dat woensdagavond ondertekend werd door FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming en 4TU-voorzitter Victor van der Chijs (ook voorzitter van de Universiteit Twente) moet op korte en lange termijn de aansluiting tussen de technologische industrie en de technische universiteiten versterken en de (dreigende) numeri fixi tegengaan.

De belangrijkste punten uit het akkoord dat deze week werd bereikt:

  1. Een gezamenlijk oproep aan politiek: er zijn extra middelen nodig, oplopend tot 450 miljoen euro per jaar in 2020
  2. De komende tijd worden docenten uit bedrijfsleven beschikbaar gesteld aan de universiteiten
  3. Facility sharing: bedrijven uit de technologische industrie stellen ruimtes beschikbaar aan TU’s uit de omgeving

Groei leidt tot capaciteitsprobleem

Uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) blijkt dat dit collegejaar 6.450 studenten begonnen aan een technische studie. Dat is ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5.187 studenten hiervoor kozen. Dit leidt in 2020 tot een verdubbeling van het totaal aantal TU-studenten in een periode van 15 jaar. Voor de bachelorfase is dit voornamelijk een resultaat van het succesvolle beleid vanuit het Techniekpact. Door het programma ‘Make it in the Netherlands’ wordt ook de instroom van internationale studenten in vooral Masteropleidingen gestimuleerd.

 “Wij willen niks liever dan veel goede en gemotiveerde studenten opleiden om vorm te geven aan de toekomst van Nederland. Het kan niet zo zijn dat iemand die techniek wil studeren de kans loopt geconfronteerd te worden met een studentenstop, alleen omdat we te weinig middelen krijgen”, zegt 4TU-voorzitter Van der Chijs.

Volgens FME-voorzitter Dezentjé vraagt dit probleem om tijdelijke en structurele maatregelen, zodat de groei zonder kwaliteitsverlies kan worden geaccommodeerd. “Nederland werkt aan het behouden van een toppositie als het gaat om de noodzakelijke innovatiekracht van de technische industrie. Die komt in gevaar als het aantal studenten die voor een technische opleiding kiezen, niet kan worden ingevuld of omdat deze studenten niet instromen in onze sector”.

Doe mee aan de Salary Survey 2017

Hoe kijk jij aan tegen het groeiend tekort aan bepaalde IT-specialisten? Wat betekent dit voor jouw arbeidsmarktpositie en dat van andere IT-professionals? En welke gevolgen heeft dit voor de arbeidsvoorwaarden? En wat vindt jij van de aansluiting van opleidingen op de praktijk? Laat van je horen en doe mee aan het jaarlijkse salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot.

Ga naar www.agconnect.nl/salary-survey en doe mee. Maak bovendien kans op mooie prijzen, zoals een Philips Hue lampenset of een Masterclass naar keuze van AG Connect en Nyenrode.

Oplossen knelpunten

De universiteiten en de technologische industrie werken samen aan het oplossen van de knelpunten die ontstaan bij het vergroten van de instroom in technische studies. Ook stimuleren zij dat meer studenten na afronding van hun studie kiezen voor een carrière in de technologische industrie. Hiervoor zijn zogenaamde industrial advisory boards opgericht. Dit zijn teams bestaande uit personeel van de TU’s en mensen uit het bedrijfsleven die meedenken over de best mogelijke aansluiting van de techniekopleidingen bij de arbeidsmarkt.

Dezentjé noemde in september de studentenstops aan de TU’s nog onacceptabel. Ook branchevereniging Nederland ICT was hier niet over te spreken. Dit collegejaar hebben vijf studies een numerus fixus ingesteld. Volgend collegejaar zijn dit er acht, in 2018 komen er nog vier van de TU in Eindhoven bij, waaronder de studie Technische Informatica. De reden is een tekort aan wetenschappelijke staf en practicumfaciliteiten.

De TU's zeggen extra middelen nodig te hebben om de studentenstops die ze noodgedwongen moeten invoeren, terug te kunnen draaien. In 2020 gaat het om een bedrag van 450 miljoen per jaar. De TU’s benadrukken dat het echt extra geld moet zijn en dat het niet moet worden onttrokken aan andere potjes, zoals voor de Wetenschapsagenda en de middelen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel. “Daarmee vergroten we alleen maar de problemen voor opleidingen die dat geld ook goed kunnen gebruiken”, reageert een woordvoerder van de 4TU.

Energieakkoord

Als straks de kabinetsformatie achter de rug is, willen de universiteiten met meerdere partijen afspraken maken over wat te doen aan het dreigend tekort aan techneuten. "Naast de TU's en het bedrijfsleven denk ik dan bijvoorbeeld aan de SER, aan leden van het nieuwe kabinet en vertegenwoordigers van Economische Zaken. Met die partijen moeten we een overeenkomst zien te bereiken, die vergelijkbaar is met het Energieakkoord dat in 2013 werd opgesteld door zo'n veertig partijen. Zoveel hoeven het er in dit geval overigens niet te zijn", zegt de Eindhovense collegevoorzitter Jan Mengelers.

Verder doen de partijen een beroep op de overheid. 4TU-voorzitter Van der Chijs: “Als de overheid haar uitgaven voor onderzoek en innovatie opvoert, lokt dat investeringen van het bedrijfsleven en welvaartsgroei uit. De bestaande innovatiestructuren hoeven niet op de schop: de impuls kan via de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda worden vormgegeven.”

Zie ook Loopbaan op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen