Loopbaan

Carriere
collegezaal

Waar moet je nìet zijn voor een IT-master?

Dit zijn de 8 slechtst beoordeelde IT-masteropleidingen van ons land.

3 maart 2017

Dit zijn de 8 slechtst beoordeelde IT-masteropleidingen van ons land.

Over het algemeen zijn zowel (oud)studenten als experts behoorlijk te spreken over de kwaliteit van de IT-masteropleidingen in ons land. Toch zijn er een aantal opleidingen die als matig of slecht uit de bus komen, blijkt uit gegevens van De Keuzegids Masters 2017. Waar moet je vooral niet zijn?

Acht masteropleidingen op het gebied van informatica kregen een rapportcijfer beneden de 6. Het gaat hierbij zowel om masters Computer Science, Kunstmatige Intelligentie als Informatiekunde, De master Artificial Intelligence (AI) aan de VU in Amsterdam scoorde met een 4,6 het laagst van alle IT-masters. De opleiding scoort op bijna alle aspecten onder het landelijk gemiddelde. Van oud-studenten krijgt het vooral kritiek op de inhoud van het lesprogramma, de kwaliteit van de docenten, de faciliteiten, de communicatie maar ook de studielast, de wetenschappelijke vorming en de praktijkgerichtheid liggen onder vuur.

AI aan de VU is hekkensluiter

De geraadpleegde experts zijn iets milder en geven de master Kunstmatige Intelligentie van de VU een matig, zowel op het gebied van ambitie als toetsing en eindniveau. Al met al krijgt de master van de VU als enige master in dit segment een 'slecht' als eindoordeel.

De master Kunstmatige Intelligentie van de UvA en de Universiteit Utrecht scoren redelijk, maar er zijn wel wat verbeterpunten. Dat zit ‘m bij de UvA bijvoorbeeld in de faciliteiten en in Utrecht is het programma te weinig samenhangend. Gezamenlijk kritiekpunt is dat de docenten hun studenten in de lessen niet altijd weten te boeien, schrijft De Keuzegids.

Over de mens-techniek master in Groningen schrijven de samenstellers van de gids dat er wel behoefte is aan meer praktijkgerichtheid: de opleiding zou wat meer aandacht kunnen besteden aan beroepsvaardigheden.

Computer Science niet overal top

Ondanks dat de samenstellers van de Keuzegids stellen dat je bijna niet verkeerd kan kiezen als je een master Computer Science wilt volgen, zijn de kwaliteitsverschillen aanzienlijk. Geen enkele studie komt als slecht uit de bus, maar er zijn wel een flink aantal masters in dit segment die als matig uit de bus komen. Zo zijn bij de algemene masters in Enschede en Amsterdam (een combi van de VU/UvA) de docenten niet altijd even deskundig. En in Amsterdam mag er meer aandacht komen voor het leren doen van zelfstandig onderzoek. De TU Delft, de combi van VU/UvA en de UT in Enschede scoren alle drie een rapportcijfer beneden de 6.

Informatiekunde: kritiek op inhoud en docenten

Bij  Informatiekunde zijn onderwijsinhoud en docenten aspecten waar sommige masters nog wel wat aan kunnen verbeteren. "De studenten zijn niet zo onder de indruk van de inhoudelijke kennis van de docenten, en een veel gehoorde klacht is dat de stof niet uitdagend genoeg is", constateren de samenstellers van de Keuzegids. Bij de VU is de kritiek op de docenten het scherpst. De studenten vinden dat ze maar matig worden begeleid en dat de docenten te weinig betrokkenheid tonen. Bovendien is de informatievoorziening omtrent roosterwijzigingen en studievoortgang niet altijd duidelijk. De VU krijgt dan ook als enige een onvoldoende voor de eenjarige master Information Sciences.

 

Arbeidsmarkt voor pas afgestudeerde informatici

Slechts een klein deel van de afgestudeerde informatici kiest na de master Computer Science voor een carrière in de wetenschap. Het gros van de alumni kiest voor een baan als ICT-specialist, manager of onderzoeker bij overheidsinstanties, internetbedrijven of grote multinationals. Een baan vinden was in de afgelopen jaren niet lastig en zal naar verwachting in de toekomst alleen nog maar makkelijker worden, zegt de Keuzegids.
Veel studenten met een master kunstmatige intelligentie op zak kiezen voor een PhD bij een universiteit, maar je kunt ook aan de slag als onderzoeker bij grote bedrijven als Philips, TNO en KPN. Andere functies die alumni van deze master vervullen zijn software-ingenieur of adviseur. Ook hier is en blijft er voldoende werkgelegenheid .
Afgestudeerden in de Informatiekunde worden onderzoeker, data-analist, consultant,  projectmanager  of  gegevensbeheerder. Dat werk is lang niet altijd werk op academisch niveau, maar het wordt wel goed betaald. De vooruitzichten op werk blijven ook de komende jaren goed, al  zijn  ze  voor  informatica  of  computer science  nog  beter, benadrukt de Keuzegids.
“De startsalarissen voor bovengenoemde groepen zien er goed uit. In de toegepaste richtingen verdien je meer dan aan de algemene kant”, licht Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids, toe.

Zo staan er maar liefst 3 IT-beroepen in de ranglijst met grootverdieners die het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid (ROA) samenstelde:

  • Technische Informatica                3630 euro (nr 2)
  • Embedded Systems                   3600 euro (nr 3)
  • Informatiekunde                          3080 euro (nr13)

Wat verdien jij als IT-professional? Laat het ons weten via het jaarlijkse salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot. Dan maak je bovendien kans op mooie prijzen!

De Keuzegids Masters 2017

De Keuzegids Masters 2017 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de keuzegids ook expertoordelen meegenomen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. De Keuzegids Masters wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten per vakgebied met elkaar worden vergeleken. Meer informatie staat op de website www.keuzegids.nl.

Zie ook Loopbaan op AG Connect Intelligence

Reactie toevoegen