Innovatie & Strategie

Wetenschap
Kunstmatige intelligentie

'You will be Borg'

Schrikbeeld uit science fiction-serie Star Trek is de toekomst, zegt Elon Musk. Het Amerikaanse leger werkt er al aan.

© Pixabay CC0 Public Domain
15 februari 2017

Schrikbeeld uit science fiction-serie Star Trek is de toekomst, zegt Elon Musk. Het Amerikaanse leger werkt er al aan.

'We are the Borg. You Will be Assimilated. Resistance is Futile.' Die omineuze boodschap staat Star Trek-fans in het geheugen gegrift. Maar volgens Elon Musk moeten we vrijwillig die kant op.

Het is geen prettige samenleving die de schrijvers van Star Trek voor zich zien, als ze denken over mensen die 'verrijkt' zijn met intelligente hulpmiddelen en extensies. Het ruimteschip van deze buitenaardse wezens die de mensheid op de rand van uitroeiing brengen, heeft nog het meest weg van een mierenkolonie. Ieder idee van menselijkheid, schoonheid of gezelligheid ontbreekt in deze kennelijk strikt hiërarchisch georganiseerde samenleving van gerobotiseerde mensen. Niet echt iets om naar te verlangen, dus.

Toch ziet Tesla-oprichter Elon Musk integratie van mens en machine als de weg voorwaarts. In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie wijd verbreid raakt en slimmer wordt dan de mens, wordt de mens overbodig. Daardoor ontstaat de noodzaak om samen te smelten met machines, zei Musk volgens CNBC eerder deze week op de World Government Summit in Dubai.

Heel specifiek over het soort koppeling werd Musk niet. Maar hij maakte wel duidelijk dat hij in eerste instantie denkt aan een verbindingsbus met hoge bandbreedte om machines aan het brein te koppelen en zo een symbiose tussen menselijke en machine-intelligentie tot stand te brengen.

Darpa werkt aan symbiose

Bij het Amerikaanse leger werken ze intussen wel aan koppeling tussen mens en machine. "De wetenschappelijke en technische ontwikkelingen bij Darpa en de concentratie op vakgebieden als fysiologie en kunstmatige intelligentie stellen ons in staat fundamentele veranderingen aan te brengen in de manier waarop mensen en machines samenwerken", zei Justin Sanchez, directeur Biological Technologies Offices van Darpa in gesprek met Computerworld. Darpa is de onderzoekstak van het Amerikaanse leger.

Een visie waarbij à la Borg ledematen en zintuigen worden vervangen door machinerie heeft Darpa niet. Maar men werk wel aan chipimplantaten die verbinding kunnen leggen met het menselijk zenuwstelsel - in feite een eerste stap in de richting die Musk schetste. Die zouden overigens ook een medische toepassingen kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij mensen met verlammingsverschijnselen. Maar met zo'n implantaat zijn ook andere toepassingen mogelijk, zoals het maken van een reservering in een restaurant simpelweg door de gedachte te formuleren. Of bellen zonder smartphone.

Maar er zijn ook minder invasieve methodes denkbaar om de koppeling tussen mens en machine te leggen, zegt Sanchez. Met slimme armbanden kun je bijvoorbeeld de verwarming of airco automatisch laten regelen aan de hand van de lichaamstemperatuur van de persoon die ze draagt. Slimme contactlenzen kunnen automobilisten of soldaten van relevante informatie voorzien. Exoskeletten maken het mogelijk om in moeilijk terrein met minimale inspanning lasten te vervoeren, of ook mensen met bewegingsbeperkingen weer mobiel te maken ...

Worden we Borg?

Of het een enge Borg-achtige wereld is waar we zo op aan sturen? Aan de ene kant staat, dat we al ruim vertrouwd zijn met hulpmiddelen, natuurlijk. Zonder brillen, gehoorapparaten, pacemakers en noem maar op zou het leven voor veel mensen een stuk minder vrolijk zijn. En dan heb ik het nog niet eens over alle machinerie die onze economie vorm hebben gegeven. Natuurlijk worden we daardoor deels geleefd, maar door de bank genomen vinden mensen dat leven heel goed te leven.

Aan de andere kant: de IT-industrie heeft een beroerde reputatie waar het aankomt op opleveren van veilige spullen. Een symbiose met apparaten die net zo makkelijk hackbaar zijn als een gemiddelde smartphone of laptop, dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Zeker niet als je dat afzet tegen de desoriëntatie die nu al ontstaat wanneer sociale media op grote schaal ingezet worden voor de verspreiding van nepnieuws.

Lees meer over
Zie ook Innovatie & Strategie op AG Connect Intelligence
2
Reacties
cyberiad 01 maart 2017 13:00

Your biological and technological distinctiveness will be added to ours. Your live as you knew it will cease to exist. You will be assimilated. Dat is de exacte boodschap: er is geen individu meer. Het individu is ondergeschikt aan de groep. Zover zijn we technologisch nog niet, maar de ideeën van Musk en Sanchez gaan wel die kan op. Blind vertrouwen in technologie, zonder noodrem.

Het kind met het badwater weggooien zou zonde zijn, er zijn mooie dingen mee te doen, maar laten we eerst de beveiliging maar op orde brengen. En zekerheden inbouwen t.a.v. patchmanagement. Want wie kan ons garanderen dat bij de volgende software update we niet ineens de controle kwijtraken? Of dat we gehackt worden? "Betaal 5 bitcoins of neem een kanskaart"

Christian 16 februari 2017 09:18

Er zal een bepaalde samenwerking moeten gaan plaatsvinden tussen de medische wereld en de IT wereld om dit te realiseren. Niet alleen omdat het 'connecten' met het menselijk lichaam medische kennis vereist, maar ook omdat de medische wereld veel ervaring heeft met testen, testen, nog eens testen en nog maar eens testen van bijvoorbeeld nieuwe medicijnen e.d. Niet dat dat altijd tot de gewenste resultaten leidt, de prijzen van medicijnen zijn natuurlijk out-of-scale. Maar het is wel de enige manier om de situaties zoals in de onderste alinea te kop in te drukken.

Reactie toevoegen