Management

Governance
Bart van Slobbe

"Zorg dat mogelijkheden worden gekend en verkend"

CDO-drieluik (1): PSA Benelux, Bart van Slobbe

© De Beeldredactie
14 maart 2017

CDO-drieluik (1): PSA Benelux, Bart van Slobbe

PSA Groupe is de internationale organisatie achter automerken Peugeot, Citroën en DS. Binnen de Benelux-organisatie van PSA is Bart van Slobbe sinds juni 2016 'directeur digital', zeg maar 'CDO'.

  • Waarom heeft PSA Benelux een CDO nodig?

Het korte antwoord luidt: 'voor het vormgeven aan de digitale transitie', maar dat is zo'n abstractie. Ik heb het daarom liever over de omslag van productgericht naar klantgericht werken. Het meer agile maken van de teams. Er bovenop zitten wat betreft het uitproberen van nieuwe mogelijkheden.

  • Wat houdt dat op dit moment concreet in in de praktijk van PSA Nederland?

Het inrichten en managen van een Digital Factory, die het onderste uit de kan haal wat betreft data-gebruik. Het op touw zetten van reversed mentoring, waarbij millennials directieleden helpen om meer digital savvy te worden door ze te laten zien hoe zijzelf gebruik maken van nieuwe digitale middelen. De bruikbaarheid buiten IT beproeven van agile technieken. Zo doen we in onze Digital Factory nu stand-ups als opening van de week. Lunches organiseren waarbij medewerkers en managers 'sparren' over digitale innovaties. 

  • Hoe zie je je taakafgrenzing ten opzichte van de CIO?

Een CIO hebben wij niet. Maar we hebben wel een IT-afdeling met een IT-manager. Zij zijn verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur en alle IT die op corporate niveau als norm voor de organisatie is gedefinieerd. Mijn team richt zich op digitale middelen die grensverleggend moeten zijn.

  • Wat zie jij als de belangrijkste eigenschappen van een goeie CDO?

Niet in silo's of formele structuren denken, maar focussen op doelen en mogelijkheden. Disruptief zijn. Gretigheid op het gebied van trends, zakelijk, maar ook privé. (..) Natuurlijk heb ik thuis allerlei Internet-of-things-zaken. Soms omdat ik het echt handig vind, zoals deze smartwatch die van alles voor me bijhoudt, maar vaak ook alleen maar omdat ik het wil kennen, zoals Pokemon Go of die Amazon Echo.

  • Waar wil je over, laten we zeggen 5 jaar staan met PSA?

Het is natuurlijk niet zo dat ik als CDO de strategische lijnen voor PSA uitzet, mijn taak is slechts te zorgen dat mogelijkheden worden gekend en verkend. Maar wat ik me persoonlijk voorstel bij het PSA van de jaren 20 van deze eeuw, is dat we volop bezig zijn met een transitie van productie van auto's naar het leveren van mobiliteit. Dat zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat we car sharing services aanbieden. En dat 1-op-1-communicatie, met voor alle prospects en klanten de juiste boodschap op het juiste moment, door het gehele concern echt de norm is. Verkoop moet tegen die tijd ook flink zijn opgeschoven van de dealer show rooms naar online. Die trend is overigens al jaren gaande. Zo'n jaar of vijf geleden bezocht een koper voor de aanschaf van een auto gemiddeld 3 show rooms, nu is dat 1 à 2. Logisch, want de koper is voor zo'n beslissingsinformatie steeds minder afhankelijk van de dealers, alles is on line te vinden.

  • Wat zie je als je belangrijkste wapenfeit tot dusverre?

Het feit dat de digital factory die we hier in de Benelux hebben opgezet, het voor de marketingafdeling hier mogelijk heeft gemaakt om in 2014 en 2015 voor de dealers meer sales leads te genereren, dan welke andere landenorganisatie binnen het concern dan ook. In absolute aantallen. Dus ook meer dan in de thuismarkt Frankrijk, die 7 maal groter is dan de Nederlandse markt. Dat succes heeft er toe geleid dat de opzet en de werkwijze van deze Digtal Factory nu ook wordt uitgerold in andere landenorganisaties van PSA. (..) De Digital Factory is een expertise centrum dat zicht richt op digitale ondersteuning van marketing. Marketing bepaalt wat de boodschap en de doelgroep moet zijn en wij zoeken op basis van data-analyse - direct en/of probabilistisch - uit wat de meest doeltreffende aanpak is qua medium, timing en keuze van prospects. Data die we daarvoor gebruiken lopen uiteen van onze eigen klantgegevens en data in de auto's tot social media en sociaal demografische data die we inkopen. De modellen die we daarvoor gebruiken worden doorlopend onderzocht op mogelijkheden om ze te verbeteren of te vervangen door betere.

  • Wat was je belangrijkste leermoment in deze functie?

Hmm.. 'in deze functie'?  Leren is in deze functie zo elementair, en 'going concern', dat ik geen rangordening bijhoudt.

  • Welke tip heb voor directies die een digitale uitbreiding zoeken?

Materiekennis is belangrijk, maar die heb je waarschijnlijk al. Kijk dus vooral uit naar mensen met een uitgesproken digitaal profiel en een disruptieve instelling. Mensen die buiten de kaders denken en doen.

  • Welke tip voor degene die de functie van CDO wordt aangesteld?

Daag de gevestigde orde uit. Neem geen genoegen met overtuigingen, maar werk aan de hand van feiten. Als marketing zegt dat witte auto's het op billboards het best doen, vraag dan wanneer en waaruit dat gebleken is. Probeer middels tests de feiten op tafel te krijgen wat daadwerkelijk werkt.

Lees meer over
Zie ook Management op AG Connect Intelligence
Reactie toevoegen