Management

Procesmanagement
Wiebes

Amsterdam herstelt grip op IT

© Rijksoverheid/Arenda Oomen,  Arenda Oomen
8 maart 2012
Na forse ingrepen in 2011 is de eerste stap naar stabilisatie van de Amsterdamse IT ingezet. De verouderde ICT-systemen en de jarenlange versnippering worden structureel aangepakt. Dat meldt verantwoordelijk wethouder Eric Wiebes.

Volgens de eerste voortgangrapportage van het in oktober gelanceerde 'Stabilisatieplan' zijn  inmiddels significante stappen gezet:

  • van de 24 ICT-projecten lopen er 23 op schema; één is herijkt en opnieuw in gang gezet
  • 43 'versnipperde' ICT-zones, die de afgelopen twee decennia decentraal zijn ingericht, zijn geconsolideerd tot vier centrale zones
  • de geheugencapaciteit van de datacenters is uitgebreid
  • het beheer van de infrastructuur is verbeterd, zodat wijzigingen beter kunnen worden gecontroleerd en uitval wordt voorkomen
  • het aantal ernstige storingen is door deze ingrepen gedaald van gemiddeld 37 naar 11 per maand
  • Voor 2700 plekken is een 'Basis-ICT-werkplek' gerealiseerd. Het is de bedoeling dit concept ook voor de rest van de stad 'uit te rollen'
  • de inzet van externe IT-ers is afgenomen van 202 naar 142
  • er zijn 37 IT-medewerkers in vaste dienst aangesteld
  • de belangrijke softwarelicenties zijn in kaart gebracht en geactualiseerd

Wel is en blijft het ziekteverzuim on der de Amsterdamse IT-ers (10,4 procent december 2011) punt van zorg. In januari 2012 is het ziekteverzuim teruggedrongen naar 9,3 procent.

"We zijn er nog lang niet, maar dat is ook niet te verwachten gezien het jarenlange achterstallig onderhoud. Voor het eerst is er een heldere aanpak, liggen we op schema en boeken we zowel technisch als financieel resultaat. Maar het blijft hard werken" concludeert Wiebes.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.