Management

Infrastructuur
UWV

Modernisering ICT UWV kost nog 463 miljoen

Fundament onder toch al geplaagde website werk.nl wordt erg wankel.

29 september 2016

Fundament onder toch al geplaagde website werk.nl wordt erg wankel.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Informatieplan van UWV voor de periode tot 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met een positieve externe validatie, maar nog zonder toezeggingen over de budgetten die na 2017 nodig zijn.

Met het Informatieplan 2016 – 2020 geeft UWV gehoor aan de vraag van de minister om te verduidelijken, hoe het de continuïteit en stabiliteit van zijn ICT gaat verbeteren. De minister stelde die vraag niet voor niets. De storingen in de digitale dienstverlening van UWV treiterden niet alleen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden het bloed onder de nagels vandaan, ze leidden ook tot steeds meer irritatie in de Tweede Kamer.  Of die laatste recht van spreken had, daar kun je vraagtekens bij stellen. Veel van de problemen die het UWV ondervindt zijn te ‘danken’ aan de vele wijzigingen in regelingen en veranderingen  in de organisatie van de uitvoering  gekoppeld aan een gebrek aan budget – allemaal zaken waar de politiek de hand in had. Maar dat verandert natuurlijk niets aan de noodzaak en urgentie van verbetering.

Wurgcontract

Het UWV worstelt met verschillende erfenissen uit het verleden die het werken er niet eenvoudiger op maken.  Eén van de meest schrijnende situaties belicht de organisatie in deze passage in het Informatieplan:

[…] onze ICT-infrastructuur lastig aan te passen is aan veranderende volumes. De infrastructuur wordt door de leverancier overwegend ‘bare metal’ geleverd (voor elke applicatie een nieuwe computer in het rekencentrum) waar de marktstandaard virtualisatie is (meerdere applicaties maken slim gebruik van meerdere computers in het rekencentrum). Levertijden van nieuwe infrastructuur zijn hierdoor onacceptabel lang (circa 6 maanden) in vergelijking met marktoplossingen, zoals ‘Platform As A Service’ (PAAS). Resilience oplossingen (terugval als er iets mis gaat) blijken in de praktijk ook te vaak onvoldoende te werken. Het beheer van de infrastructuur is onvoldoende geautomatiseerd en afhankelijk van veel mensen en menselijke handelingen. Uit benchmarks is gebleken dat de kosten van de infrastructuur 25-30% duurder zijn dan de in de markt gebruikelijke tarieven. Het contract uit 2004 biedt onvoldoende mogelijkheden om deze knelpunten anno 2016 goed op te pakken (denk aan cloud/virtualisatie, levertijden, marktconforme prijzen, etc)."

De ontstane situatie is natuurlijk om te beginnen te wijten aan beslissingen die UWV zelf in het verleden nam.  Toch bekruipt je bij lezing van deze passage de vraag waarom de leverancier in kwestie zijn dienstverlening aan UWV – ongeacht het contract – niet op modernere leest schoeit. 6 maanden doorlooptijd bij aanvraag van een nieuwe server is toch echt niet van deze tijd, je gaat je haast voorstellen dat de betreffende leverancier alleen ten behoeve van het UWV nog deze ouderwetse praktijk handhaaft.

Het Informatieplan noemt de leverancier niet bij naam, en UWV was niet in staat om binnen een dag te melden welke leverancier dit UWV 'levert'. Maar er kan weinig twijfel aan bestaan dat het hier om IBM gaat. Dat werd in 2004 door UWV ingehuurd voor het verzorgen van zijn infrastructuur. En in 2010 werd dat contract verlengd tot 2018 - precies de termijn waarop het contract met de niet bij name genoemde leverancier volgens UWV's informatieplan afloopt.

Uit een reconstructie van NRC bleek eind vorig jaar, dat die achterhaalde servicelevels ook onderwerp van gesprek zijn geweest tussen UWV en IBM. UWV vroeg zelfs een offerte van een concurrent - Schuberg Philis - die een veel flexibeler en sneller aan te passen omgeving aan kon bieden. Dat bracht IBM wel in beweging, maar uiteindelijk dus onvoldoende, blijkt uit het Informatieplan. Volgens NRC betaalt UWV nog altijd twee maal zo veel als de offerte die Schuberg Philis uitbracht.

IBM, wat beweegt U?

Gezien het gat tussen wat UWV betaalt en wat UWV als marktconforme tarieven ziet, zou je denken dat er voor de leverancier ruimte bestaat om te bewegen. Gezien het maatschappelijk belang van de dienstverlening van het UWV en het feit dat deze dienstverlening uit publieke middelen wordt gefinancierd, zou je dat wel verwachten, en moreel ook zeker mogen eisen.

De vraag waarom het zijn dienstverlening niet wil of kan aanpassen aan de noden van UWV is wel aan IBM gesteld, maar nog niet beantwoord.

Om die verbetering te realiseren, heeft UWV een vijfjarenplan opgesteld.  Na de oplevering van dat plan heeft de minister dat eerst laten beoordelen door twee externe experts: buitengewoon overheidsadviseur Pieter Cloo en voormalig Rijks-CIO Maarten Hillenaar.  Die kwamen met 15 aanbevelingen die door UWV in zijn plan zijn verwerkt. Maar ondanks dat hoog ogende aantal aanbevelingen waren de adviseurs zeer wel te spreken over de plannen van UWV. “Een majeure stap voorwaarts omdat het integraal is, een helder meerjarenperspectief biedt en jaarlijks kan worden geactualiseerd. Dat neemt niet weg dat de heren vinden dat UWV onverwijld actie moet ondernemen om de opgelopen achterstanden in de ICT-ontwikkeling in te lopen. Maar dat is iets waarvan ze UWV niet hoeven te overtuigen; die opmerking lijkt meer gericht op de politiek.

Het Informatieplan van UWV bevat een roadmap waarin de prioriteit ligt op stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging. Implementeren van  nieuwe wet- en regelgeving waartoe al is besloten heeft prioriteit 2. In derde instantie richt UWV zich op vereenvoudiging en modernisering van het IT-landschap, om de continuïteit ook op langere termijn te kunnen garanderen. Verdere digitalisering van de dienstverlening en interne werkprocessen komt op de vierde plaats.

Werk.nl opnieuw in de gevarenzone

Volgend jaar wordt wel een spannend jaar voor UWV. De Portal-technologie van Oracle waarop de site werk.nl is gebouwd, bereikt 30 juni 2017 de end-of-life-status, en wordt vanaf dat moment dus niet meer door Oracle onderhouden. Eventuele beveiligingsproblemen worden niet opgelost, en de leverancier zou de contractuele afspraak van 99,8 procent beschikbaarheid ter discussie kunnen stellen, meldt UWV. Nieuwe problemen met werk.nl zouden UWV slecht uitkomen: de problemen die in 2013 bij de introductie ervan ontstonden kwamen de organisatie op een golf van kritiek te staan die diepe sporen trokken in de organisatie. UWV onderzoekt nu de mogelijkheid om over te stappen op een nieuwe portaaltechnologie. Intussen neemt het maatregelen om de levensduur van het huidige platform te verlengen.

Pas 165 miljoen budget toegezegd

Voor die plannen heeft UWV naar eigen inschatting 463 miljoen euro nodig. Op dit moment is alleen financiering toegezegd van de benodigde budgetten voor 2016 en 2017: bij elkaar 165 miljoen euro. Voor de jaren daarna hangt toekenning van het budget af van uitgewerkte projectvoorstellen van UWV en een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer  op dit moment uitvoert naar ‘de verhouding tussen doelen, middelen en mensen’ bij UWV. De resultaten van  dat onderzoek worden in december verwacht.

Een toezegging doet Asscher wel: hij zal pas op de plaats maken met het doorvoeren van nieuwe regelgevingen of wijzigingen op de regelgeving die nu nog niet bekend zijn, als UWV twijfels heeft bij de haalbaarheid van implementatie erin in zijn systemen. Want nieuwe wijzigingen in de regelgeving zijn  volgens UWV, en ook volgens de minister dus, de snelste manier om het Informatieplan onderuit te halen. Het is voor alle betrokkenen te hopen dat de volgende minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de volgende Tweede Kamer die toezegging honoreren.

Het Informatieplan van UWV, de externe audit en de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
9
Reacties
Xander S 24 maart 2017 12:37
Alexander Ket 18 oktober 2016 13:58
Alexander Ket 18 oktober 2016 13:36
Ronald K 29 september 2016 23:31
Jammer 29 september 2016 14:31
Eddy 29 september 2016 13:07
Kees 29 september 2016 12:56
Mark Paauwe 29 september 2016 12:56
Maarten Peetoom MBA 29 september 2016 12:34
Reactie toevoegen