Management

Netwerken
rat

Ratten verstrikt in IoT

20.000 ongediertevallen melden hun bezoekers straks aan in cloud

Rattus norvegicus © CC0 (pixabay),  Beeki
11 mei 2017

20.000 ongediertevallen melden hun bezoekers straks aan in cloud

Ratten en muizen worden met 20.000 IP-adressen wereldwijd een aanzienlijke 'gebruikers'-groep op het Internet-of-things (IoT). De IP-adressen in kwestie, vallen onder de hoede van ongediertebestrijder Anticimex.

Anticimex plaatst vallen bij zakelijke opdrachtgevers die op basis van service level-afspraken een bepaalde mate van operationaliteit van de vallen mogen verwachten. In de praktijk komt dat neer op een percentage van de tijd waarin de val niet 'bezet' is of vanwege een lege batterij buiten bedrijf is.

De vallen, van het merk Wisecon, zijn in staat eventuele vangst en lage batterijspanning digitaal te melden via een portal van de leverancier. Maar door de vallen nu via het IoT te koppelen aan bedrijfssoftware voor assetmanagement, werkplanning en analytics realiseert de ongediertebestrijder inmiddels verhoogde efficiëntie, nauwgezetter naleving van afspraken met klanten en betrouwbaarder managementinformatie over de ongedierteproblematiek bij klanten.
Het systeem is inmiddels operationeel in Finland, met 3000 vallen, maar wordt de komende maanden wereldwijd uitgerold. Met vierduizend medewerkers behaalt Anticimex bij 2,5 miljoen klantorganisaties in 17 landen een jaaromzet van zo'n 414 miljoen euro. In Europa heeft het omstreeks 12.000 ongediertevallen in gebruik. Niet alle vallen behoeven handmatig te worden geleegd; sommige beschikken over een soort ingebouwde 'gehaktmolen' die op het riool is aangesloten.

SLA's

Aansluiting van de vallen op het IoT stelt Antimex in staat de door de vallen afgegeven sensordata zonder menselijke tussenkomst om te zetten in werk- en routeplanningen voor de servicemedewerkers die vallen moeten legen en batterijen kunnen vervangen. Die planningen zijn, anders dan de tot dusverre gebruikte menselijke planningen, optimaal en niet verstoord door zakelijk irrelevante overwegingen zoals de kwaliteit van de koffie bij de klant of de reisafstand naar huis. Dat zorgt behalve voor snellere en efficiëntere uitvoering van werkzaamheden ook voor een zakelijk optimale naleving van de SLA's (bijvoorbeeld door bezoekjes vallen met een tot dus verre kritisch lage beschikbaarheid voorrang te geven aan vallen die op dat moment al een riant beschikbaarheidspercentage hebben opgebouwd). En passant genereert de software overzichten waarmee Anticimex de klant kan laten zien dat aan de SLA's werd voldaan en in hoeverre het aantal gehuurde vallen toereikend is voor het ongedierteprobleem ter plekke. 

De vervanging van batterijen wordt in de planning mee genomen als werk dat pas wordt uitgevoerd als er nijpender issue's zijn. Om daartoe voldoende speelruimte te hebben, worden batterijen al voor vervanging genomineerd als hun lading is teruggelopen tot minder dan 30 procent. De verwachting is echter dat de praktijk op termijn voldoende ervaringsdata zal opleveren om zonder gevaar voor de beschikbaarheid een lager drempelwaarde te kiezen, wat dan weer batterijen uitspaart en een positief milieueffect heeft.

'Digitale transformatie'

De IoT-verbinding tussen de vallen en de bedrijfssoftware waar Anticimex gebruik van maakt, loopt via Microsoft's cloudomgeving Azure. Deze vervult in de eerste plaats een rol als dataverzamelpunt dat wereldwijd goed bereikbaar is en interfaces biedt voor doorkoppeling naar andere toepassingen. Voor de koppeling met IFS' bedrijfssoftware spelen 2 interfaces een rol: de Service Bus Queue aan de Azure-zijde en IoT Business Connector aan de IFS-kant. Voor scheduling, routeplanning en assetmanagement wordt gebruik gemaakt van oplossingen van IFS. Data-analyses en rapportages worden uitgevoerd met een SaaS-toepassing binnen Azure. 

Anticimex' CIO Daniel Spahr noemt de aansluiting van de vallen op het IoT een 'echte digitale transformatie'. "Wij zien een enorm potentieel in de inzet van IoT bij het bieden van intelligente oplossingen voor ongediertebestrijding".

CTO Dan Matthews van IFS benadrukt in reactie op de opdracht van Anticimex het belang van IoT-oplossingen voor het bouwen aan meer servicegeoriënteerde en kosteneffectieve organisaties. 

Volgens IFS' Global Product Marketing Manager staat nog niet volledig vast in welke landen IFS - na de succesvolle implementatie in Finland - de komende periode verder nog zal worden betrokken: "Voor die landen waar IFS software wordt gebruikt is dit geen punt van discussie. Echter zijn er vestigingen van Anticimex die niet op IFS draaien, hierover is nog geen beslissing genomen".

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.