Loopbaan

Carriere
vacatures

'Tekort aan IT-specialisten houdt jaren aan'

Schaarste blijft voorlopig door economische groei, vergrijzing en onvoldoende IT-studenten.

14 februari 2017

Schaarste blijft voorlopig door economische groei, vergrijzing en onvoldoende IT-studenten.

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Vooral in de techniek en ICT is sprake van personeelsschaarste, meldt uitkeringsinstantie UWV in een vandaag verschenen rapport.

Door de aanhoudende economische groei en de verdere digitalisering neemt het aantal vacatures de komende jaren verder toe. Bovendien gaat door de vergrijzing de komende jaren veel ervaren IT-personeel met pensioen. Daarnaast is er onvoldoende instroom uit het onderwijs om in deze vervangingsvraag te voorzien. Hierdoor zal deze schaarste de komende jaren aanhouden, schrijft UWV in de notitie ‘Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht’.

Wanted: programmeurs en systeemanalisten

De krapte op de ICT-arbeidsmarkt is al enige jaren te zien. Zowel op hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn veel moeilijk vervulbare vacatures. Daarbij gaat het om banen in de sector Informatie en Communicatie maar vooral in andere sectoren, zoals de overheid en financiële instellingen. Circa tweederde van de ICT’ers is buiten de IT-sector werkzaam, becijferde UWV. De krapte in de ICT doet zich landelijk voor, maar lijkt sterker in de regio’s Zuidoost-Brabant, Midden-Utrecht en Groot-Amsterdam.

Er is vooral grote behoefte aan programmeurs voor specifieke programmeertalen, zoals .NET, Java, scripttalen, C en C#. Maar ook systeemanalisten, (web)developers, testers, embedded software engineers, security-specialisten en adviseurs op het gebied van erp en crm zijn erg in trek. Op wetenschappelijk niveau zijn er knelpunten bij het vervullen van vacatures voor architecten technische infrastructuur en datawarehouseontwikkelaars. UWV merkt verder op dat het onderscheid tussen hoger en wetenschappelijk niveau overigens niet altijd goed is te maken.

Duidelijke mismatch

“De vereiste kennis in de ICT is vaak heel specifiek en moet up-to-date zijn. Wat dit betreft tekent zich in de ICT een duidelijke mismatch af: veel werkzoekenden zijn middelbaar opgeleid of hebben een verouderde opleiding of ervaring”, schrijft UWV in het rapport. Daarnaast is er volgens de instantie in toenemende mate ook behoefte aan mensen met inzicht in bedrijfsprocessen en communicatieve vaardigheden, die klantwensen kunnen vertalen naar ICT. “Het gaat hierbij om mensen die over een t-shaped profiel beschikken en zowel in de breedte (communicatief, et cetera) als in de diepte (technische ICT-vaardigheden en kennis) onderlegd zijn.”

Middellange termijn

Ook in de toekomst verwacht het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) dat er knelpunten zullen zijn in de ICT-beroepsgroep, vooral bij software- en applicatieontwikkelaars. Doordat er steeds meer in de cloud wordt gewerkt, worden er andere eisen gesteld aan de software, de beveiliging en de opslag. UWV verwacht dan ook dat de vraag naar personeel op dit gebied toeneemt. “Daarnaast wordt ICT in verschillende bedrijfssectoren een steeds belangrijker onderdeel binnen de bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan de zorg en de industrie.” Tot slot spelen software, (big) data-analyse, algoritmen en sensoren een steeds belangrijkere rol, waardoor de vraag naar goedgekwalificeerd ICT-personeel blijft groeien.

Andere sectoren

Hoewel de krapte het grootst is in de ICT en de techniek, zijn vacatures ook lastig in te vullen in de zorg, de bouw, het onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau. UWV constateert ook een groeiende vraag naar docenten exacte vakken, waaronder Informatica. Al met al concentreren de krapteberoepen zich in de volgende segmenten: 

  • ICT
  • Techniek-industrie-bouw
  • Zorg
  • Economisch-financieel
  • Onderwijs
  • Transport en logistiek
  • Groen
  • Horeca

Kansen voor werkzoekenden

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden meer kansen op werk. Voorwaarde is wel dat zij kunnen voldoen aan de eisen die werkgevers op dit moment stellen. Om-, her- of bijscholing is dan vaak noodzakelijk. Een voorbeeld van bijscholing is een publiek-private samenwerking tussen UWV, Microsoft en andere ICT-partijen en -opleiders, waarbij zij werkzoekende ICT’ers laten zien in welke richtingen ze met extra scholing hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Bovengenoemde partijen verwachten op 10 maart, tijdens het event Talent4ICT, 150 werkzoekenden met een uitkering scholing aan te kunnen bieden.

UWV laat op landelijk en op regionaal niveau zien in welke beroepen kansen liggen. Klik hier voor de lijst.

 

Hoe kijk jij aan tegen de IT-arbeidsmarkt?

Hoe schat jij je kansen in op de IT-arbeidsmarkt? En merk je het al op je salarisstrook dat de markt weer aantrekt? Wat denk jij eigenlijk van de aansluiting tussen IT-opleidingen en de praktijk? En ben je van plan je het komende jaar verder te ontwikkelen en zo ja op welk vlak?

Doe mee aan het jaarlijkse salarisonderzoek van Berenschot en AG Connect en maak ook nog eens kans op mooie prijzen, zoals een Philips Hue lampenset of een Masterclass van AG Connect en Nyenrode naar keuze!

Ga naar www.agconnect.nl/salary-survey !

 

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.