Innovatie & Strategie

Software-ontwikkeling
Geld tellen

'Van Rijn schuift pgb-aardappel door van SVB naar verzekeraars'

Staatssecretaris Van Rijn gaat voorstellen om de zorgverzekeraar een nieuw systeem te laten ontwikkelen voor persoonsgebonden budgetten. 

geld © Shutterstock
10 oktober 2016

Staatssecretaris Van Rijn gaat voorstellen om de zorgverzekeraar een nieuw systeem te laten ontwikkelen voor persoonsgebonden budgetten. 

Het lijkt een vlucht vooruit te worden, als de NOS gelijk heeft met zijn bericht: staatssecretaris Van Rijn zou de Tweede Kamer gaan voorstellen om de verzekeraars een nieuw computersysteem te laten bouwen waarmee houders van persoonsgebonden budgetten hun budget kunnen beheren en verdelen. Het advies van Bureau ICT Toetsing lijkt genegeerd te worden.

Het computersysteem voor beheer en verdeling van persoonsgebonden budgetten was van aanvang aan een hoofdpijndossier. Tienduizenden zorgverleners kregen hun betaling veel te laat en administratief was het systeem uitermate complex. De bedoeling om een gebruiksvriendelijk systeem te ontwikkelen is niet gerealiseerd; voor velen was inhuur van een speciaal pgb-administratiekantoor de enige weg om de weg door het moeras te vinden. De uitwisseling van gegevens met de systemen van gemeenten bleef ondermaats; het pgb-systeem kon bijvoorbeeld niet overweg met doorgifte van verhuizingen halverwege de maand.

En de kosten liepen helemaal uit de hand. De uitvoeringskosten van de SVB liepen 45 miljoen euro uit budget, naar een totaal van 75 miljoen. Gemeenten kregen te maken met extra kosten van 38,5 miljoen – die ze natuurlijk verhalen in Den Haag - de kosten van pgb-gedupeerden beliepen 20 miljoen, zorgkantoren waren 5,7 miljoen extra kwijt en een diversen werd buiten begroting 2,2 miljoen gespendeerd. Al met al kwamen de kosten van het pgb-systeem uit op 156,4 miljoen, in plaats van de verwachte 45 miljoen.

Tweede Kamer wil andere uitvoerder

Na een rapport van Bureau ICT-toetsing dit voorjaar was de Tweede Kamer het helemaal zat. Bottomline van de kritiek van de Tweede ­Kamerleden: de SVB heeft er een zootje van gemaakt, en er moet een andere ­instantie worden aangetrokken om een ICT-systeem voor het uitkeren van pgb’s te ontwikkelen dat wél werkt.

Staatssecretaris Volksgezondheid Martin van Rijn komt nu aan de wens van de Tweede Kamer tegemoet, meldt de NOS. Hij gaat voorstellen om een nieuw systeem te laten ontwikkelen door de zorgverzekeraars. De brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland krijgt daarbij een voortrekkersrol; die heeft zelf aangeboden om die rol op zich te nemen. De staatssecretaris stelt daarbij wel als voorwaarde dat alle partijen, zoals de gemeenten en de belangenorganisaties, betrokken moeten worden bij de ontwikkeling, melden de bronnen van de NOS. Volgens hen wil de staatssecretaris dat ook de SVB een rol moet krijgen.

Volgens de NOS krijgt het voorstel de steun van PvdA en VVD, waarmee het in ieder geval in de Tweede Kamer zou worden aangenomen. De partijen zijn het nog wel oneens over de vraag, welke organisatie het geld gaat uitkeren, als de website eenmaal operationeel is.

Onzeker of project nu wel goede insteek krijgt

Of deze weg sneller tot resultaat leidt dan doorontwikkeling bij de SVB staat overigens nog maar te bezien. Het Bureau ICT Toetsing had inderdaad forse kritiek op de aanpak van de SVB van dit project. Maar de belangrijkste conclusie van BIT was dat er een programmaplan moet komen voor de hele keten rond de uitvoering van de pgb-regeling, met één opdrachtgever voor vernieuwing van de keten. Dat zou de directeur-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Gezondheidszorg moeten zijn, zodat issues in de samenwerking tussen SVB, gemeenten en markt opgelost kunnen worden; taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende ketenpartners, inclusief de SVB, zouden expliciet vastgelegd moeten worden.

Zo’n advies is niet mis te verstaan: insteek en aansturing van dit project klopten dus volgens BIT vanaf het begin af aan niet, waardoor de SVB voor de onmogelijke opdracht werd gesteld om een nieuw systeem te ontwikkelen voor een Poolse landdag.

Het kan best zijn dat de verzamelde verzekeraars in staat zullen blijken een nieuwe, wel werkende website op te leveren. Maar als ze dat onder dezelfde condities moeten doen als de SVB, dan is die kans niet erg groot. De eerste voortekenen zijn al niet erg gunstig, als de NOS gelijk heeft: het aantal partijen dat bij de ontwikkeling moet worden betrokken is groot, het doorschuiven van de keus voor een uitvoerder kan de ontwikkeling compliceren. En de politieke partijen laten al doorschemeren dat het nieuwe systeem in 2018 operationeel moet zijn. Als de politiek ook deze keer verzuimt een ketenregisseur aan te stellen die bij verschil van mening knopen kan doorhakken, zoals BIT aanbeveelt,en als ook deze keer taken en bevoegdheden niet expliciet vastgelegd worden, dan gaat het ongetwijfeld weer mis – zeker bij zo’n ambitieuze planning.

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
1
Reacties
Anoniem 10 oktober 2016 13:16

Het geheel is gewoon een slecht plan vanaf de eerste dag. Ierdeen die er mee te maken had of kreeg gaf dat aan. Het kon niet goed gaan maar de heer van Rijn had nog nooit gehoort dat als iets kwaakt als een eend, loopt als een eend en zwemt als een eend, het hoogstwaarschijnlijk een eend is. Ik hoor hem nog in menig kamerdebat zeggen dat hij verantwoordelijk bleef om als het her en der mis ging te zorgen dat het in orde werd gebracht.

Het leven in een kasteel is niet voor iedereen te doen, je moet je geheel kunnen afzonderen en je vind het waarschijnlijk niet leuk om bij andere mensen te wonen. Ok een paar paar zielsgenoten moet kunnen, want anders ius het niet te betalen maar het had wel fijn geweest als hij niet alleen keek naar de eenden maar ze ook te eten gaf, mogelijk had hij er dan meer van begrepen. Nu op het scheiden van de markt, gooit het het weer over een andere muur, en zonder twijfel wordt er weer een rappoort samengesteld... Ik denk dan aan de heer pechthold, "zal ik er een nietje doorheen slaan voor u"...

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.