Innovatie & Strategie

Zakelijke software
Omzetrisico

Vrees voor IT groeit bij verzekeraars

Prioriteit ligt vooralsnog bij data analytics om dichter aan te schurken tegen de klant. Blockchain-adoptie lijkt nog een paar jaar weg.

© Pixabay CC0 Public Domain
4 juli 2017

Bij verzekeraars groeit de vrees dat links inhalende FinTech-bedrijven de omzet negatief zullen beïnvloeden. Vooralsnog zetten de verzekeraars niet vol in op geheel nieuwe oplossingen via blockchain en internet of things. Nauwkeuriger data analytics om de klant beter te kennen en de schade-inschattingsmodellen te verbeteren, krijgen prioriteit.

Die conclusie dringt zich op bij lezing van het rapport Insurance’s new normal - Driving innovation with InsurTech van PwC. 86 procent van de 189 ondervraagde verzekeraars ziet zijn omzet in gevaar door nieuwe technologieën in de sector. Bij een onderzoek met dezelfde insteek lag dat percentage op 80.

De groei van verzekeraars die denken dat ze door de opkomst van InsurTech mogelijk een veer zullen moeten laten zit vooral in de categorie die een potentiële omzetschade van 1 tot 20 procent voorziet. Dat is nog niet direct het einde van het bedrijf. Maar het kan wel gevoelig in de winst bijten; je verdient het immers met de laatste euro's omzet. Dit jaar meldt ook 4 procent dat meer dan 60 procent van de omzet in het geding is; als deze bedrijven de uitdaging niet weten te pareren, is het feitelijk einde oefening. Een zo fors omzetverlies zal een dermate grote sanering noodzakelijk maken dat onduidelijk is hoe het resterende deel van het bedrijf dat zou kunnen opvangen.

Data analytics nu het belangrijkst

De verzekeraars zetten de komende twaalf maanden hun geld vooral in voor verbetering van de capaciteiten op het vlak van data-analyse. 86 procent ziet dat als het meest relevante investeringsterrein.

Relevantie van IT-investeringen de komende 12 maanden
Investeringsplannen verzekeraars in 2017 volgens PWC

Opmerkelijk genoeg gaat er dit jaar nog weinig geld naar blockchain en internet of things - terreinen waar je juist innovatieve oplossingen zou verwachten. De nadruk ligt op overduidelijk op betere inschatting van de risico's, meer kennis van de klant en - via investeringen in Mobile - vereenvoudigen van de interactie voor de klant. Ook de back office krijgt de nodige aandacht, Een derde ziet verder automatiseren van de processen als belangrijk investeringsterrein, en een ongeveer even groot aandeel van de ondervraagden ziet kansen in investeringen in kunstmatige intelligentie. Voor de bestaande werknemers in de branche is dat geen goed nieuws.

De uitdagingen van fintech

De accenten die de verzekeraars leggen, stemmen overeen met hun inschatting van de uitdagingen die InsurTech-bedrijven zullen opleveren. Verbeterde datamodellen en analysemethoden om de risico's te identificeren en te kwantificeren zijn naar hun inschatting het belangrijkste terrein waar nieuwe, innovatieve bedrijven de verzekeringswereld op zijn kop zullen zetten. Dat aandachtsveld wordt op de voet gevolgd door verbeteringen in de methoden om heel gericht klanten te bereiken, werven en van dienst te zijn.

Weinig impact verwachten de verzekeraars op dit moment van de opkomst van gegevensverzamelaars die producten van verschillende maatschappijen vergelijken, de introductie' door dienstverleners van kernfunctionaliteiten in hun IT-oplossingen 'as-a-service of verandering van het risicoprofiel in de autoverzekeringsbranche als gevolg van autonome en/of verbonden auto's.

Blockchain in de coulissen

Dat de verzekeraars dit jaar geen prioriteit geven aan investeringen in blockchain, wil  niet zeggen dat ze geen impact verwachten van deze technologie. De adoptie zal echter naar hun inschatting pas volgend jaar echt losgaan. 68 procent verwacht dat een blockchaintoepassing in 2018 onderdeel zal zijn van een productieproces of -toepassing van hun bedrijf. Dit jaar komt dat percentage niet verder dan 20. Na 2018 zal het snel gaan; in 2019 klimt het percentage naar 86, in 2020 naar 99 en in 2021 naar 100.

Partneren met fintech-bedrijven

Innovaties zullen vooral komen uit intensivering van de partnerships met fintech-bedrijven en door versterking van de eigen innovatiekracht. 84 respectievelijk 82 procent ziet de inspanningen op die terreinen groeien. Overnames zijn wat minder in trek als groeipad: 43 procent denkt meer op overnamepad te gaan; 52 procent houdt het op het bestaande niveau.

De verzekeraars moeten daarbij naar eigen inschatting nog wel een verbeteringsslag doormaken: slechts 17 procent denkt goed of zeer goed te zijn in het samenwerken met innovatieve bedrijven. Dat is volgens PwC duidelijk minder dan in andere onderdelen van de financiële sector.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Inloggen

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!