Loopbaan

Carriere
arbeidsmarkt

'Contractvorm geen breekpunt'

Contractvorm is geen startpunt maar sluitstuk, stelt Marloes de Kaart van FastFlex.

5 januari 2017

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de drukte op de arbeidsmarkt door de vier verschillende generaties. Uiteraard is dit een grote ontwikkeling binnen de arbeidsmarkt, maar niet de enige. Vandaag wil ik graag dieper ingaan op een andere ontwikkeling die te zien is op de arbeidsmarkt, namelijk de flexibilisering. Niet alleen de flexibilisering van de arbeidsmarkt in zijn geheel maar ook de flexibilisering van organisaties en professionals.

Weerslag op arbeidsmarkt

Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om 40 jaar in vaste dienst te zijn bij dezelfde werkgever. Afgelopen jaren is dit sterk veranderd. De trend van flexibilisering heeft flink door gezet. Onder flexibilisering versta ik de processen en maatregelen die bijdragen aan een soepelere werking van de arbeidsmarkt. De economie verandert sterk en andere economische vormen worden belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de gig-economie, deeleconomie en circulaire economie. Deze nieuwe economische vormen hebben zijn weerslag op de arbeidsmarkt, hierdoor verandert ook de arbeid.

Niet alleen de arbeidsmarkt flexibiliseert in zijn geheel, maar ook organisaties en professionals flexibiliseren. Organisaties krijgen steeds meer te maken met de flexibilisering doordat Nederland steeds ondernemender wordt. Nederland telde namelijk in 2016 ruim één miljoen zzp’ers, de afgelopen tien jaar is het aantal zzp’ers gegroeid met 200.000 (CBS, 2016). Men vindt bijvoorbeeld plezier in het werk en afwisseling in de werkzaamheden belangrijker dan zekerheid van werk en een vast salaris. Professionals voelen zich prettiger bij nieuwe contractvormen. Andere contractvormen dan een vast dienstverband zie je daarom ook steeds vaker. Professionals werken niet alleen als zzp’er maar bijvoorbeeld ook als hybride professional. Een hybride professional is iemand die deels werkt in loondienst en daarnaast een eigen onderneming heeft. Deze nieuwe contractvormen vragen van een organisatie een groot adaptief vermogen. Je ziet echter bij organisaties nog weerstand tegen deze nieuwe contractvormen.

Faciliterende rol

Het is belangrijk om als organisatie nieuwe contractvormen te ondersteunen en hierin een faciliterende rol te nemen. Uit onderzoek van FastFlex blijkt dat bijvoorbeeld de hybride professionals nog niet worden omarmd door alle branches en dit is jammer. Het risico voor organisaties hiervan is dat talent wegloopt, of dat juist ander talent niet aangetrokken kan worden. Een diversiteit aan contractvormen creëert in mijn optiek juist een grote meerwaarde voor organisaties. Door medewerkers meer vrijheid en verantwoordelijkheden te geven, voelen medewerkers zich uiteindelijk meer betrokken bij de organisatie. Betrokken medewerkers zorgen voor betere bedrijfsresultaten.

Geen startpunt maar sluitstuk

Mijn advies is daarom ook om een weg te vinden in de veranderingen van contractvormen. Bekijk het eens over een langere termijn, dan zal je namelijk de voordelen en meerwaarde zien van deze veranderingen. Het is voor organisaties verstandig om de soort contractvorm (vast, detachering, zzp, payroll of uitzendkracht) niet te zien als het startpunt maar juist als het sluitstuk. Het gaat om de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plaats met de juiste kwaliteiten. Aan het einde van het proces kan worden gekeken naar de manier waarop een persoon wordt gecontracteerd.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Anoniem 05 januari 2017 12:28

Ik maak me meer zorgen over het aantal inactieven, dan welke vorm het contract is.
Het aantal inactieven (WW, bijstand, WAO/WIA, Wajong, AOW en kinderen) is ten opzichte van vroeger in percentage van de beroepsbevolking uitgedrukt. Grootste reden daarvan is dat vrouwen veel meer zijn gaan werken. Die inhaalslag is wel voorbij. Er zijn twee aspecten die mij veel meer zorgen baren:
- de vele kleine deeltijdbaantjes (daar kun je niet van leven)
- de ontslagen die vallen in veel verschillende traditionele bedrijfstakken

Veel politici en "deskundigen" denken dat al deze mensen herschoold kunnen worden voor de "nieuwe beroepen". Ik hoor het Ascher nog roepen, straks zijn er heel veel monteurs voor robots nodig, en die me alternatieve energiebronnen aan de slag gaan. denkt Ascher nu werkelijk dat op 1 robot, 1 monteur nodig is?
Volgens mij streven we af op een daadwerkelijk geautomatiseerde en gemotoriseerde samenleving, waarbij de uitruil tussen arbeid en bestaansrecht niet meer gaat werken (alles loopt via de kunstmatige geldas). Contractvormen zorgen niet voor een oplossing, maar ook niet voor een probleem. Het zijn achterhoede gevechten.