Management

Partnerbijdrage

Tien tips om data governance in te richten

Data governance heeft in organisaties nog wel eens een negatieve bijklank. Onterecht, want als er één manier is om de ROI op data en IT te verhogen (lees hier de blog 'Verhoog ROI op data en IT') dan is het wel een goede governance-structuur, met heldere afspraken over hoe de organisatie met data omgaat. Het is bovendien noodzakelijk met de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op komst (lees hier meer over GDPR).

Hoe belangrijk het ook is om aan wet- en regelgeving te voldoen, je doet governance ook vooral voor jezelf. Je wilt ‘in control’ komen op je d...